MF-student


Andakt- og gudstjenestesamlinger

Alle hverdager er det andakt eller gudstjeneste i kapellet i første etasje kl 10.00.

   Del på Facebook


Disse samlingene er Menighetsfakultetets faste pulsslag. Samlingene varer 15 minutter og ledes av studenter, lærere og studentprestene.

Samlingene kan variere mye i type, form og språk. Akkurat som studentene og de ansatte på MF kommer fra mange ulike tradisjoner, vil også samlingene i kapellet bære preg av et slikt mangfold. Vi håper at alle vil gjenfinne noe som er kjent og kjært for dem, men også noe som er nytt og utfordrende. En slik blanding tror vi er berikende og kan åpne våre øyne for rikdommen i kirkens ulike tradisjoner.

Hvis du ønsker å se nøyaktig hva slags samlinger som er i kapellet dette semesteret, så finner du en oversikt over dette på intranett og på Fronter. Hver uke settes det også opp plakater om ukens samlinger i kapellet.

Vil du være med?

Studentprestene arbeider med tilretteleggingen av andakts- og gudstjenestelivet på MF. Et av våre mål er at flest mulig skal sette sitt preg på samlingene i kapellet og oppleve samlingene som en oase i hverdagen. Derfor er det flott om du vil være med på en eller annen måte, enten ved å holde andakt, delta med et musikalsk bidrag, spille til sanger, komme med gode ideer eller lignende.

Hvis du kan tenke deg å bidra, så send en e-post til studentprestene.
Vi er takknemlige for alle henvendelser.

Vi sees i kapellet!
> Skriv ut denne siden