Gi en gave


MF trenger din støtte:
Gi en gave!

MF er helt avhengig av støtte fra enkeltpersoner og menigheter for å kunne utdanne unge mennesker til tjeneste i kirken, skolen og de kristne organisasjonene. Til dette trenger vi gaveinntekter på nærmere 6 mill. kroner. Vil du være med?

   Del på Facebook

Kontonummer gaver: 3000 17 41841

Vil du vite mer om MF, se Om MF i menyen.

Skattefradrag
Gaver til MF kommer under ordningen Gaver til forskning. Du kan gi inntil 10% av inntekten din til MF og få skattefradrag fra første krone, vi trenger da ditt fødselsnummer for å innrapportere gaven. Dette er i tillegg til eventuelle gaver til de frivillige organisasjonene.

Er du i tvil om vi har ditt personnummer, ta kontakt på
T: 22590500
E: info@mf.no.

Brosjyre (nedlastbar)
- Om MF og givertjenesten: Takk for din støtte (pdf)Les mer om:

- Fast givertjeneste
- Jubilantgave 
- Minnegaver
- Testamentariske gaver> Skriv ut denne siden