Studietilbud


Årsstudium:
KRISTENDOM/RLE

Årsstudiet i Kristendom/RLE gir grunnleggende innføring i religion og livssyn, med hovedvekt på kristendommen.

   Del på Facebook

Studiet gir bred allmennkunnskap, og er relevant for ulike yrker innen kirke, skole og samfunn.

 

Det inngår i MFs lektorprogram, flere bachelorprogram og teologistudiet. Studenter som ønsker seg inn på disse programmene, søker opptak direkte på disse.

 

K/RLE-emnene på årsstudiet tar opp en rekke spørsmål knyttet til kristendom, religion og livssyn:

 

 • Hva er religion?
 • Hva er etikk?
 • Kan tro læres?
 • Hva slags bok er Bibelen?
 • Hvordan analysere bibeltekster?
 • Hvordan er kristendommen blitt forstått og praktisert gjennom historien?
 • Hva lærer kristendommen om Gud, verden og mennesket?
 • Hva er forskjellen mellom de ulike kirkesamfunnene?
 • Hva tror muslimer, hinduer, buddhister, jøder?
 • Hva er de viktigste ikke-religiøse livssynene i samfunnet vårt?
 • Hva er RLE-fagets sentrale målsetninger, og hvordan kan disse oppnås?

 

Studenter som ikke har Examen Philosophicum fra før, tar dette som en del av årsstudiet. Studenter som har Examen Philosophicum fra før, velger i stedet et fordypningsemne. Årsstudiet har oppstart i august.

Hvordan søke?

Søknadsfrist

15. april, søknad gjennom Samordna Opptaks nettsøknad på www.samordnaopptak.no.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Kontakt

Studieveileder, avdeling for religion og pedagogikk.

Antall plasser

Ca 100

Kvalifikasjon etter fullført program

Fullført studieprogram gir ingen tittel, men 60 stp som kan bygges ut til en bachelorgrad, f.eks. bachelor i kultur- og samfunnsfag.

Kompetanse innen feltet kristendom, religion, livssyn og etikk er etterspurt i mange sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Den kompetansen som årsstudiet gir, er nyttig for ulike typer arbeid innen kirke, skole eller andre deler av samfunnslivet. Studiet gir fagkompetanse til å undervise i RLE i grunnskolen og Religion og etikk i videregående skole. Kombinert med utdanning i andre skolefag og praktisk pedagogisk utdanning gir studiet mulighet til tilsetting i skoleverket. 

Beskrivelse av mål og læringsutbytte

Studiet skal
- gi grundig kunnskap om Bibelen og om kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning
- gi kunnskap om jødedom, islam, hinduisme og buddhisme som levende kilder for tro, moral og livstolkning
- gi kunnskap om sentrale livssynstradisjoner som aktuelle kilder for moral og livstolkning
- gi kjennskap til religion som fenomen og til forholdet mellom de faglige begrepene religion, livssyn og livstolkning
- gi grunnlag for faglig og didaktisk god undervisning
- stimulere til en etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen
- stimulere til selvstendig innsats, kritisk vurdering og til en integrert faglig helhetsforståelse
- gi grunnlag for videre studier i kristendomskunnskap, religionskunnskap, livssynskunnskap og teologi

Examen philosophicum og fordypningsemnene har egne spesifikke målformuleringer

For mer informasjon, se Mer om programmet (Programkatalogen) og Undervisning og gjennomføring.

 > Skriv ut denne siden