Studietilbud


Velkommen som student på MF


   Del på Facebook

Lyst til å bli prest, kateket, diakon? Lektor? Lærer?
Eller kanskje du har lyst til å studere samfunnsfag eller interkulturell forståelse?

Kirkelige utdanninger

Prest / Teologi

MF tilbyr Bachelor-
eller Master i teologi,
eller du kan følge
profesjonsløpet og bli prest

 

Diakon: Lede kirkens sosiale arbeid

MF tilbyr Master i diakoni
i samarbeid med Diakonhjemmet Høyskole. 

 

Kateket: Lede kirkens læringsarbeid

MF tilbyr Master i kirkelig undervisning

 

Bachelor i ungdom, kultur og tro (UKT)

MF tilbyr bachelorgrad i dette studiet
som du kan bygge videre på og
bli kateket, diakon eller prest. 

 

 

Årsstudium


Interkulturell kommunikasjon

Et år der du studerer forholdet mellom ulike kulturer
> Les mer

Samfunnsfag

Gir kunnskap om sosiale prosesser, kultur og politikk
> Les mer

Kristendom/RLE 

Få grunnleggende innføring i religion og livssyn,
med hovedvekt på kristendommen.
> Les mer

 

Bachelorprogram

 

Bachelor i religion, kultur og samfunn

Med kunnskap om religion og kultur kan vi forstå hvordan et samfunn fungerer og hvilke verdier det bygger på.

Du kan velge mellom ulike studieretninger:

a: Religion og samfunn

b: kristendom/RLE

c: samfunnsfag


> Les mer


I tillegg tilbyr MF bachelorutdanningene som er nevnt over:

Masterprogram

Master in Religion, Society and Global Issues

Gir innsikt i ulike relasjoner mellom religion og samfunn i en stadig mer globalisert og multikulturell verden.
>Les mer 

Lektorprogrammet

MF tilbyr en faglærerutdanning med vekt på RLE/religion og etikk og samfunnsfag. Ettårig praktisk-pedagogisk utdanning er en integrert del av studieløpet.
>Les mer

Kristendomskunnskap

Her studeres kristendommen i dialog med andre humanistiske fag, med særlig vekt på idémessige, kontekstuelle og kulturhistoriske perspektiver.
>Les mer

 

 I tillegg har vi masterprogrammene som ble presentert under kirkelige utdanninger:

Se også andre kirkelige profesjonsutdanninger i spalten til høyre
 
 

"Once in a lifetime" - studieopphold i utlandet

MF legger til rette for at alle studenter skal få studieopphold i utlandet. Mulighetene er mange - både for kortere og lengre opphold.

- Studieopphold over ett eller flere semester
- Studietur
- Feltstudier
- Ofte stilte spørsmål om utenlandsopphold /FAQ> Skriv ut denne siden