Forside studiekatalogen 2012

-
Last ned studiekatalog 

Studentopptak
Alle interne søknader:
SøknadsWeb - Søknadsinfo


- Årsstudier
- Bachelorprogram
- Masterprogram
- Profesjonsstudiet i teologi
- Ph.d.-graden
- Enkeltemner
- Opptakskrav
- Emnekatalog
Studieprogramkatalog
Studier i utlandet


Bildeserier


- MF i bilder/ pressebilder.


 
Studieveiledere


Avdeling for teologi
T: 22 59 05 00
E: teologi@mf.no  

Avdeling for religion og pedagogikk
T: 22 59 05 00
E: skole@mf.no

Avdeling for religion og samfunn
T: 22 59 05 00
E: samfunn@mf.no

Videreutdanning kirke
E: evu@mf.no

Videreutdanning skole
E: deltid@mf.noInterne systemer


For studenter og ansatte

- Fronter   
- Studentweb
- Timeplan 
- Emnekatalog
- E-post: 
studenter / ansatte
- BIBSYS Ask
Studentdemokratiet 


ungdomsarbeid.no


 

Ungdomsarbeid.no er et møtepunkt på nett for alle ungdomsledere i ulike kristne sammenhenger.  


 

MF er sertifisert miljøfyrtårn.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Semesterstart høsten 2012


Dato: 13.08.12 - 15.08.12

Semesterstart

Mandag 13. og tirsdag 14. august: Velkomst for nye studenter

Kl. 09.00    Registrering og utdeling av velkomstpakke til nye studenter

Kl. 09.30    Velkomst og orientering for nye studenter i Auditorium 1


Videre:

  • Studentene deles inn i faddergrupper og får lunsj. Detaljert program deles ut på dagen. Vaffel- og infostand ved inngangen
  • Studieprogramvise infomøter og omvisning
  • Felles innføring i bruk av Fronter

Slutt ca. 15.00

 

Onsdag 15. august: Semesteråpning og oppstart av studieemner

Se nærmere informasjon for oppstartstidspunkt for de enkelte emner på eget ark eller i semesterinfo på nett, evt. endringer kunngjøres på våre hjemmesider www.mf.no.

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Majorstuen kirke. Tema: Substans
Predikant: Stian Kilde Aarebrot
Liturger: Hilde Marie Movafagh, Tore Schwartz Olsen, Band og forsangergruppe
Kirkekaffe på MF etter gudstjenesten

Kl. 12.15 Akademisk åpning. Generalsekretær Sturla Stålsett holder åpningsforedraget
Tema: "Å tie rett om Gud". Musikk ved Hans Olav S. Baden m.fl.

Kl. 14.15    Innføringstimer begynner for de ulike emnene/ programmene. Sjekk timeplanen for å se når ditt emne begynner!

 

Torsdag 16. august: Oppstart av ordinær undervisning

 > Skriv ut denne siden

« tilbake