Forside studiekatalogen 2012

-
Last ned studiekatalog 

Studentopptak
Alle interne søknader:
SøknadsWeb - Søknadsinfo


- Årsstudier
- Bachelorprogram
- Masterprogram
- Profesjonsstudiet i teologi
- Ph.d.-graden
- Enkeltemner
- Opptakskrav
- Emnekatalog
Studieprogramkatalog
Studier i utlandet


Bildeserier


- MF i bilder/ pressebilder.


 
Studieveiledere


Avdeling for teologi
T: 22 59 05 00
E: teologi@mf.no  

Avdeling for religion og pedagogikk
T: 22 59 05 00
E: skole@mf.no

Avdeling for religion og samfunn
T: 22 59 05 00
E: samfunn@mf.no

Videreutdanning kirke
E: evu@mf.no

Videreutdanning skole
E: deltid@mf.noInterne systemer


For studenter og ansatte

- Fronter   
- Studentweb
- Timeplan 
- Emnekatalog
- E-post: 
studenter / ansatte
- BIBSYS Ask
Studentdemokratiet 


ungdomsarbeid.no


 

Ungdomsarbeid.no er et møtepunkt på nett for alle ungdomsledere i ulike kristne sammenhenger.  


 

MF er sertifisert miljøfyrtårn.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cand.philol. Oddgeir Synnes doktorgradsprøver


Dato: 31.05.12 - 01.06.12

Synnes

Cand.philol. Oddgeir Synnes holder sin første prøveforelesning for graden ph.d. Torsdag 31. mai 2012 kl. 1615 over oppgitt emne: ‘Drøft kva for rolle kulturelt funderte narrative konvensjonar spelar i utforminga av personlege livsforteljingar'.    .

Den andre prøveforelesningen, over selvvalgt emne, holdes kl. 1715 "Narrativ empati: Bob Dylan som historieforteljar i møte med lidande menneske"

Fredag 1. juni 2012 kl. 1015 vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling "Forteljing som identitetskonstruksjon ved alvorleg sjukdom: Ein hermeneutisk analyse av alvorleg sjuke og døyande sine forteljingar".

Abstract in English (pdf)

Sammendrag på norsk (pdf)

De ordinære opponenter er professor dr. Per Koren Solvang, Oslo (1) og professor dr. Karin Sporre, Umeå (2). Professor dr. Leif Gunnar Engedal er tredje medlem i bedømmelseskomiteen. Disputasen ledes av rektor Vidar Leif Haanes.

Prøveforelesninger og disputas holdes i Aud. I på MF, Gydas vei 4.

 

 

 > Skriv ut denne siden

« tilbake