Forside studiekatalogen 2012

-
Last ned studiekatalog 

Studentopptak
Alle interne søknader:
SøknadsWeb - Søknadsinfo


- Årsstudier
- Bachelorprogram
- Masterprogram
- Profesjonsstudiet i teologi
- Ph.d.-graden
- Enkeltemner
- Opptakskrav
- Emnekatalog
Studieprogramkatalog
Studier i utlandet


Bildeserier


- MF i bilder/ pressebilder.


 
Studieveiledere


Avdeling for teologi
T: 22 59 05 00
E: teologi@mf.no  

Avdeling for religion og pedagogikk
T: 22 59 05 00
E: skole@mf.no

Avdeling for religion og samfunn
T: 22 59 05 00
E: samfunn@mf.no

Videreutdanning kirke
E: evu@mf.no

Videreutdanning skole
E: deltid@mf.noInterne systemer


For studenter og ansatte

- Fronter   
- Studentweb
- Timeplan 
- Emnekatalog
- E-post: 
studenter / ansatte
- BIBSYS Ask
Studentdemokratiet 


ungdomsarbeid.no


 

Ungdomsarbeid.no er et møtepunkt på nett for alle ungdomsledere i ulike kristne sammenhenger.  


 

MF er sertifisert miljøfyrtårn.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fagkonferanse om ungdom, kultur og tro


Dato: 17.10.12 - 19.10.12

17.-19. oktober er det duket for konferansen Med livet som mønster. Mønster for livet. Målgruppen for konferansen er ansatte og frivillige som jobber med ungdommer i kirker og organisasjoner, menighetsledere, prester, pastorer, kateketer, diakoner og studenter. Konferansen vil foregå på Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. 

På programmet står foredrag, seminar, verksteder, gruppesamtaler og gudstjenesteliv. Det blir en fordypning i hvordan kristent ungdomsarbeid preges av ungdommers livserfaringer, og hvordan møtet med kristen praksis kan gi mønstre som kan prege ungdommers liv. 

Andrew Root fra Luther Seminary i Minnesota, USA, kommer på besøk under konferansen. Han er professor, forfatter og underviser i feltet kristent ungdomsarbeid i USA. Flere norske bidragsytere vil delta, blant andre Ingun Størksen, John Kaufman, Morten Holmqvist, Idun Strøm Sefland, Tone Stangeland Kaufman og Sunniva Gylver.

> Les mer her

NB: Påmeldingen er nå stengt for denne konferansen.> Skriv ut denne siden

« tilbake