Forside studiekatalogen 2012

-
Last ned studiekatalog 

Studentopptak
Alle interne søknader:
SøknadsWeb - Søknadsinfo


- Årsstudier
- Bachelorprogram
- Masterprogram
- Profesjonsstudiet i teologi
- Ph.d.-graden
- Enkeltemner
- Opptakskrav
- Emnekatalog
Studieprogramkatalog
Studier i utlandet


Bildeserier


- MF i bilder/ pressebilder.


 
Studieveiledere


Avdeling for teologi
T: 22 59 05 00
E: teologi@mf.no  

Avdeling for religion og pedagogikk
T: 22 59 05 00
E: skole@mf.no

Avdeling for religion og samfunn
T: 22 59 05 00
E: samfunn@mf.no

Videreutdanning kirke
E: evu@mf.no

Videreutdanning skole
E: deltid@mf.noInterne systemer


For studenter og ansatte

- Fronter   
- Studentweb
- Timeplan 
- Emnekatalog
- E-post: 
studenter / ansatte
- BIBSYS Ask
Studentdemokratiet 


ungdomsarbeid.no


 

Ungdomsarbeid.no er et møtepunkt på nett for alle ungdomsledere i ulike kristne sammenhenger.  


 

MF er sertifisert miljøfyrtårn.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Semesteråpning våren 2012


Dato: 11.01.12

Program: 

Onsdag 11. januar: Semesteråpning

10.00 Semesteråpningsgudstjeneste i Majorstuen kirke

Tema: Gjenkjent
Predikant: Karl Olav Sandnes
Liturger: Elisa Stokka og Tore Schwartz Olsen
Korgruppe, solister og band

Kirkekaffe på MF.

12.15 Akademisk semesteråpning i kantina på MF

Tale ved stortingsrepresentant Svein Harberg.
Musikk ved Roar Engelberg, panfløyte og Per Karang, piano.
Studentrådsleder Petter Normann Dille og rektor Vidar L. Haanes orienterer.

14.00 Velkomst for nye studenter i aud. IV

Registrering og utdeling av velkomstmappe til nye studenter ved inngangen. Velkomst og orientering for alle nye studenter: 

- Å være student på MF 

- Studweb 

- Fronter

Det serveres enkel lunsj på samlingen

15.00-16.00 Omvisning på MF bygget med faddere.

For oppstartstidspunkt for de enkelte emner, se i Timeplansøk på våre hjemmesider

Torsdag 12. januar

Kl. 14-17 Vidar Leiv Kafe er åpen (kaffe, spill, skravling, myldring...) ARRANGERES AV MILJØUTVALGET

Onsdag 18. januar

Kl.16.15 Quiz with a twist - her blir det gratis middag for alle fadderbarn og faddere. ARRANGERES AV MILJØUTVALGET.

 

 > Skriv ut denne siden

« tilbake