Forside studiekatalogen 2012

-
Last ned studiekatalog 

Studentopptak
Alle interne søknader:
SøknadsWeb - Søknadsinfo


- Årsstudier
- Bachelorprogram
- Masterprogram
- Profesjonsstudiet i teologi
- Ph.d.-graden
- Enkeltemner
- Opptakskrav
- Emnekatalog
Studieprogramkatalog
Studier i utlandet


Bildeserier


- MF i bilder/ pressebilder.


 
Studieveiledere


Avdeling for teologi
T: 22 59 05 00
E: teologi@mf.no  

Avdeling for religion og pedagogikk
T: 22 59 05 00
E: skole@mf.no

Avdeling for religion og samfunn
T: 22 59 05 00
E: samfunn@mf.no

Videreutdanning kirke
E: evu@mf.no

Videreutdanning skole
E: deltid@mf.noInterne systemer


For studenter og ansatte

- Fronter   
- Studentweb
- Timeplan 
- Emnekatalog
- E-post: 
studenter / ansatte
- BIBSYS Ask
Studentdemokratiet 


ungdomsarbeid.no


 

Ungdomsarbeid.no er et møtepunkt på nett for alle ungdomsledere i ulike kristne sammenhenger.  


 

MF er sertifisert miljøfyrtårn.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tone Stangeland Kaufman disputerer


Dato: 03.11.11 - 04.11.11

CAND.THEOL. TONE STANGELAND KAUFMANS                                   

DOKTORGRADSPRØVER

 

Cand.theol. Tone Stangeland Kaufman

holder sin første prøveforelesning for graden PhD

 

Torsdag 3. november 2011 kl. 1615

over oppgitt emne:

 

Toward Retrieving an Imago Dei Spirituality: Ignatian and Lutheran Perspectives

 

Den andre prøveforelesningen, over selvvalgt emne, holdes kl. 1715:

 

A Spirituality for Pilgrims? Subjectivization and Retraditionalization in the Norwegian CrossRoad (Korsvei) Movement

 

Fredag 4. november 2011 kl. 1015

vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

 

A New Old Spirituality? A Qualitative Study of Clergy Spirituality in the Church of Norway.

 

Sammendrag av avhandlingen

Summary of the dissertation 

 

De ordinære opponenter er Associate Professor Dr. Lisa E. Dahill, Columbus, Ohio  (1) og Professor dr. Svein Rise, Bergen (2).Professor dr. Geir Afdal er tredje medlem i bedømmelseskomiteen.

Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

 

Prøveforelesninger og disputas holdes i Aud. I på MF,

Gydas vei 4, Majorstuen, Oslo

 > Skriv ut denne siden

« tilbake