Forside studiekatalogen 2012

-
Last ned studiekatalog 

Studentopptak
Alle interne søknader:
SøknadsWeb - Søknadsinfo


- Årsstudier
- Bachelorprogram
- Masterprogram
- Profesjonsstudiet i teologi
- Ph.d.-graden
- Enkeltemner
- Opptakskrav
- Emnekatalog
Studieprogramkatalog
Studier i utlandet


Bildeserier


- MF i bilder/ pressebilder.


 
Studieveiledere


Avdeling for teologi
T: 22 59 05 00
E: teologi@mf.no  

Avdeling for religion og pedagogikk
T: 22 59 05 00
E: skole@mf.no

Avdeling for religion og samfunn
T: 22 59 05 00
E: samfunn@mf.no

Videreutdanning kirke
E: evu@mf.no

Videreutdanning skole
E: deltid@mf.noInterne systemer


For studenter og ansatte

- Fronter   
- Studentweb
- Timeplan 
- Emnekatalog
- E-post: 
studenter / ansatte
- BIBSYS Ask
Studentdemokratiet 


ungdomsarbeid.no


 

Ungdomsarbeid.no er et møtepunkt på nett for alle ungdomsledere i ulike kristne sammenhenger.  


 

MF er sertifisert miljøfyrtårn.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ragnar Andersen disputerer


Dato: 20.10.11 - 21.10.11

CAND.THEOL. RAGNAR ANDERSENS

DOKTORGRADSPRØVERBilde av Ragnar Andersen

 

Cand.theol. Ragnar Andersen

holder sin første prøveforelesning for graden PhD

 

Torsdag 20. oktober2011 kl. 1615

over oppgitt emne:

 

‘Det ekklesiologiske grunnlaget for Den augsburgske bekjennelsen som økumenisk dokument’.

Den andre prøveforelesningen, over selvvalgt emne, holdes kl. 1715

 

’Hvilken plass og betydning har Elihus taler i Jobs bok?’.

Fredag 21. oktober 2011 kl. 1015

vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling

 

”Concordia Ecclesiae.

En undersøkelse av spenning og sammenheng i Philipp Melanchtons teologi og innsats for kirkelig enhet, særlig i 1527-1530”.

 

Sammendrag av avhandlingen

Avhandlingen

 

De ordinære opponenter er docent dr. Leif Erikson, Åbo (1)

og professor dr. Oddvar Johan Jensen, Bergen (2).

Professor dr. Kjell Olav Sannes er tredje medlem i bedømmelseskomiteen.

Disputasen ledes av rektor Vidar L. Haanes.

 

Prøveforelesninger og disputas holdes i Aud. I på MF,

Gydas vei 4, Majorstuen, Oslo> Skriv ut denne siden

« tilbake