Grafisk profil

MF har opphavsrett til egen visuell identitet med logo og grafiske elementer. Ethvert misbruk av retningslinjer for bruk av designprogrammet er i strid med åndsverkloven.

Designprogrammet er utviklet av Virtual Garden og Neue designstudio og forvaltes av informasjonsavdelingen ved MF.

Kontaktperson ved MF
Lena Skattum Sandvik
E: lena.s.sandvik@mf.no