Ph.d.-utdanningen

Det teologiske menighetsfakultet tilbyr ph.d.-utdanning innenfor en rekke fagdisipliner og forskningsfelt.

Graden philosophiae doctor (ph.d.) ved MF er regulert av en egen forskrift / Regulations 2012 (pdf).  

Vi har pågående doktorgradsarbeider innen følgende fagdisipliner:

 • Det gamle testamente (GT) 
 • Det nye testamente (NT) 
 • Kirke- og kulturhistorie 
 • Systematisk teologi 
 • Økumenikk
 • Etikk
 • Praktisk teologi
 • Diakoni
 • Religionspedagogikk 
 • Religionsvitenskap
 • Religionssosiologi
 • Religionspsykologi 
 • Samfunnsfag
 • Misjonsvitenskap