MUV - utvikler menigheter

MUV skal være relevant for vanlige menigheter i folkekirken. Derfor tar vi utgangspunkt i den lokale kirke og kulturelle kontekst, og inviterer til en åpen prosess som inkluderer så mange som mulig.

Fakta: 

Les mer om MFs prosjekt "Menighetsutvikling i folkekirken" i
Lys og liv nr. 2 2014

Forskning og utvikling

  • Menigheter inviteres til å bli samarbeidspartnere for en systematisk utviklingsprosess. Dette er organisert som en 3-årig reise.
  • MF vil legge til rette for et faglig nettverk og drøftinger innen feltet menighetsutvikling. Det blir arrangert seminarer og videreutdanningskurs.
  • Vi har kontakt med relevante fagmiljøer i blant annet Danmark og Sverige som utveksler erfaringer i tilsvarende arbeid, i tillegg deltar vi i et videre internasjonalt nettverk om menighetsutvikling. Se omtale av arbeid med "Lokal Kirkeudvikling" i Danmark her.

MUV 10 år 

Her kan du lese mer om visjon, erfaringer og praksis, samt se hvilke muligheter MF tilbyr interesserte menigheter.
Ti år med MUV. 2008-2018 og veien videre (pdf). 

Bøker om menighetsutvikling

Boken Sammen i forandring. Refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken, gir innsikt i og kommer med forslag om hvordan man kan arbeide med menighetsutvikling.

Boken Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter, presenterer erfaringer fra forsøks- og utviklingsarbeid og drøfter ulike sider ved menighetsutvikling.

> Les mer

Kontakt oss

Menighetsutvikling i folkekirken
Det teologiske menighetsfakultet 
Postboks 5144 Majorstuen 
0302 Oslo

Telefon direkte: 22 59 05 18 / 928 32 645 (Erling Birkedal)
E-post: menighetsutvikling@mf.no