Forkurs i matematikk

Du som vil bli lektor må ha minimum 4 i matematikk fra videregående. Oppfyller du ikke kravet? Her ser du hva du kan gjøre.

Opptakskravet til lektorutdanningen er generell studiekompetanse eller realkompetanse, minst 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på karakteren 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig) og 4 i matematikk. Dersom du har tatt ett av programfagene S1, S2, R1 eller R2 på videregående skole, trenger du kun å ha bestått i matematikk.

Tilbud om kurs

Har du ikke 4 i matematikk?
Dersom du har karakteren 3 i matematikk, kan du få betinget opptak på Lektorprogrammet og delta på et forkurs i regi av HiOA. Les mer om forkurset her.
Forkurset legges opp som et fire ukers sommerkurs med oppstart 3. juli, og avsluttes med en prøve 31. juli 2017. MF-søkere som består prøven, kan starte på Lektorprogrammet i august.

Oppstart: 3. juli 2017
Kursvarighet: Fire uker
Undervisningform: Nettbasert og samlinger
Eksamen: 31. juli 2017