Liv Ingeborg Lied


Klikk på bilde for høyoppløst versjon
Stilling: Professor
Telefon: 22590526
E-post: Liv.I.Lied@mf.no
Mobil: 41513413
Lenker:

Ressursperson på følgende temaer:

 • Apokalyptikk (læren om endetiden)
 • Jødedom
 • KRLE-faget
 • Populærkultur
 • Pseudepigrafiske tekster

Eksamen/praksis

 • Cand.Mag., Historie, Sosiologi, Gresk, Latin, Hebraisk, Religionsvitenskap
 • Cand.Philol, Religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • Vitenskapelig assistent, Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
 • Førsteamanuensis, Religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
 • Forsker, Senter for grunnforskning/Det teologiske fakultet (UiO)
 • Dr.art, Religionsvitenskap, Universitetet i Bergen (2002-2006)
 • Prosjektleder, Etterutdanning for lærere, Asker kommune

Verv

 • Programleder, Lektor- og adjunktutdanningen, MF
 • Styremedlem, Det teologiske Menighetsfakultets styre
 • Styremedlem, NordForsk-nettverk Socio-Cognitive Perspectives on Early Judaism and Early Christianity: Ritual, Morality and the Evolution of Religious
 • Styremedlem, SBL Ritual Section
 • Chair, SBL Pseudepigrapha Section

Artikler

 • "Nachleben and Textual Identity: Variants and Variance in the Reception History of 2 Baruch". Redigert av Matthias Henze. Forthcoming (Eerdmans, Grand Rapids 2013)
 • "2 Baruch 51: What Happened to Heaven When the Righteous Finally Arrived?" i Construction of Space III: Biblical Spatiality and the Sacred. Red. C. de Vos, J. Øklnad og K. Wenell. (T&T Clark, London 2013)
 • "Manuscript Culture and the Myth of Golden Beginnings" i Religion Across Media: From Early Antiquity to Late Modernity. Redigert av Knut Lundby. (Peter Lang AG 2013)
 • "The Reception of the Pseudepigrapha in Syriac Traditions: The Case of 2 Baruch". I Function of Apocryphal and Pseudepigraphal Writings in Early Judaism and Early Christianity. Red. J.H. Charlesworth og L.M. McDonald. (T&T Clark, London 2012)
 • "Religious Change and Popular Culture - With a Nod to the Mediatization of Religion Debate" I Mediatization of Religion: Nordic Perspectives. Redigert av Stig Hjarvard og Mia Lövheim. (Nordicom, Gøteborg 2012)
 • "Skriften på veggen: Bibel og bibeltekst som interiørartefakt" I Religion som tekst. Redigert av Ingvild S. Gilhus og Lisbeth Mikaelsson. (Universitetsforlaget, Oslo 2012)
 • "Those Who Know and Those Who Don't: Mystery, Instruction, and Knowledge in 2 Baruch", i Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices. Redigert av Christian H. Bull, Liv Ingeborg Lied og John D. Tu (Brill, Leiden 2011)
 • Recent Research on 2 Baruch (Currents in Biblical Research nr. 9:2 2011)
 • "Foreword", i Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices. Redigert av Christian H. Bull, Liv Ingeborg Lied og John D. Turner (Brill, Leiden 2011)
 • "Vurdering for læring i RLE og RE" i Fagdidaktiske utfordringer i elev- og lærlingvurdering. Red. Roar Engh og Stephen Dobson (Høyskoleforlaget, Kristiansand 2010)
 • "Ingvild Sælid Gilhus, Turid Karlsen Seim og Gunhild Vidén, Farsmakt og moderskap i antikken, og Karl Olav Sandnes, Oskar Skarsaune og Reidar Åsgård (red), Når jeg så skal ut i verden: Barn og tro i tidlig kristendom". Bokmelding. (Norsk Teologisk Tidsskrift nr. 2, Oslo 2010)
 • "Recognizing the Righteous Remnant? Resurrection, Recognition and Transformation in 2 Baruch 49-51". I Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity. Red. T. Karlsen Seim og J. Økland. (Walter de Gruyter, Berlin 2009)
 • "Earth in the Balance - Al Gores verden". (Kirke og kultur nr. 1, Oslo 2009)
 • "Pseudo-Dionysius. 'De Mystica Theologia'. Syrisk tekst ved Liv Ingeborg Lied. I Bibliotheca Graeca et Latina Polyglotta. (Universitetet i Oslo, Oslo 2008)
 • "Land and Diaspora: Spatial Perspectives" I Complexity: Interdisciplinary Communications 2006/2007. Red. Willy Østereng. (Centre for Advanced Study, Oslo 2008)
 • "Rettleiing fra studentperspektiv" I Fagfellesskapet som veiledningsarena: Om veiledning av master- og doktorgradsstudenter. Red O. Dysthe, A. Samara. (Abstrakt forlag, Oslo 2006)
 • "Rivka Nir, The Destruction of Jerusalem and the Idea of Redemption in the Syriac Apocalypse of Baruch". Bokmelding. (Journal of Semitic Studies nr. 50, Oxford 2005)
 • "Another Look at the Land of Damascus: The Spaces of the Damascus Document in Light of Edward W. Soja's Thirdspace Approach". I New Directions in Qumran Studies. Red. J.G. Campbell, W.J. Lyons og L.K. Pietersen. (Aarhus Universitetsforlag, Århus 2005)
 • "Døde, jordiske bein i Guds himmel? Det lova landet og dødens geografi". I Chaos (Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionsvitenskapelige studier nr. 38, København 2003)
 • "'Nattens ekstase. En dechiffrering av heksesabbaten' av Carlo Ginzburg". Bokmelding. (Dîn . Religionsvitenskapelig tidsskrift nr. 2, Tromsø 2003)
 • "Stadskonstruksjon og jødiske forestillingar om det lova landet i antikken" (Tidsskrift for kulturforskning nr. 3, Oslo 2002)
 • "Utfordringar til lærarkreftene ved innføring av seminarmodellen" i Rapport fra spørreundersøkelse om hvordan studentene som deltar på seminarmodellen på examen philosophicum oppfatter denne læringsformen, høsten 2002. Red. Ivar Nordmo og Bibbi Helland (Universitetet i Bergen, Bergen 2002)
 • "'Jødedommen' av Bente Groth". Bokmelding. (Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionsvitenskapelige studier nr. 34, København 2001)
 • "Var Palestina det lova landet? Forestillingar om Landet i jødiske, pseudepigrafiske tekstar" (Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionsvitenskapelige studier nr. 35, København 2001)
 • "Frå Palestina til himmelen: Forestillingane om Landet i Testamentet til Moses". Hovedfagsoppgave. (Universitetet i Bergen, Bergen 2000)