Tone Stangeland Kaufman, PhD


Klikk på bilde for høyoppløst versjon
Stilling: Førsteamanuensis
Telefon: 22590529
E-post: Tone.S.Kaufman@mf.no
Mobil: 98824080
Lenker:

Ressursperson på følgende temaer:

 • Gudstjenesten (Empirisk forskning på gudstjenester i Dnk)
 • Forbrukersamfunnet
 • Feministteologi
 • Forkynnelse (Empirisk forskning på forkynnelse)
 • Kristen spiritualitet (Pastoral spiritualitet og hverdagsspiritualitet)
 • Prestetjeneste
 • Retreat
 • Lekmannsbevegelsen (Særlig kvinners muligheter og begrensninger i IM)
 • Barn og unge (Trosopplæring i Den norske kirke)
 • Lærerutdanning
 • Ungdomsteologi

Eksamen/praksis

 • Førsteamanuensis i praktisk teologi, MF (2012-dd)
 • Vikarlærer, Pilabakken skole 1994-1995
 • Grunnfag tysk, HiS
 • Vikarlærer Kristelig Gymnasium, 1995-1998
 • Lærer Philobiblica, MF
 • Studentrådsleder, MF 1999-2000
 • Timelærer i ST og KLT, MF, 2001-2002
 • Lærer Augusta, MF
 • Cand.theol, MF
 • Praktukum, MF
 • Stipendiat Praktisk Teologi, MF fra nov 2003
 • Kandidatstipend, MF
 • Vikarprest Bredtvet menighet, Oslo mars-nov 2003
 • PhD i praktisk teologi med avhandlingen "A New Old Spirituality: A Qualitative Study of Clergy Sprituality in the Church of Norway"
 • Korsveiprest (50%) (2012-2013)
 • Korsveiprest (30% 2013-2015)

Verv

 • Program and host committee for organizing the 7th International Academy of Practical Theology, Oslo 2017
 • Studentrådsleder MF 1999-2000
 • Styrmedlem Storsalen menighet 1999-2003 (nestleder siste året)
 • Medlem av Korsveis Festivalkomite
 • Redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Over Alt - tidsskrift for Kristen spiritualitet og bønn fra 2001 - 2006
 • Varamedlem Oslo Bispedømmeråd 2002-2003 (opphørte ved ordinasjon)
 • Skribent Vårt Land 2003-dd
 • Styremedlem MF (lærerrepresentant) 2004-2006
 • Leder for Tenkomitèen Korsveifestivalen 2005
 • Practical Theology Group, The American Academy of Religion (AAR), Member at Large
 • Practical Theology Group, The American Academy of Religion (AAR), Co-chair (2013-dd)
 • Ecclesial Practices Group, he American Academy of Religion (AAR), Member at Large (2013-dd)
 • Nasjonalt Fagråd Praktisk Teologi, medlem av AU (2014-2015)
 • Tidsskrift for Praktisk Teologi, redaksjonsmedlem (2014-dd)
 • Academic Committee IASYM European Conference Budweis, Member at large

Forfatterskap

Medforfatter i

Artikler

 • “Normativity as Pitfall or Ally? Reflexivity as an Interpretive Resource in Ecclesiological and Ethnographic Research” (Ecclesial Practices, Brill nr. 2 2015)
 • Spaces of Possibilities: The Role of Artefacts in Religious Learning Processes for Vulnerable Youth” (co-authored with Astrid Sandsmark) (Journal of Youth and Theology nr. 14 2015)
 • ”A Plea for Ethnographic Methods and a Spirituality of Everyday Life in the Study of Christian Spirituality: A Norwegian Case of Clergy Spirituality,” (Spiritus, John Hopkins University Press nr. Spring , Baltimore MA, USA 2014)
 • ”Pastoral spirituality in everyday life, in ministry, and beyond: Three locations for a pastoral spirituality,” (Journal of Religious Leadership nr. 12:2 2013)
 • “Discipleship as New Old Practices: Christian discipleship and practice in the Norwegian CrossRoad Movement,” (Journal of Youth and Theology nr. 11 (1-2) 2012)
 • ”Bærekraftig lovsang? Om lovsangen i den kristne ungdomskulturen som et uttrykk for kristen spiritualitet,” (Tidsskrift for Praktisk Teologi nr. 25 (2) 2008)
 • ”Ung lovsang: en introduksjon til karismatisk lovsang og dens gjennombrudd i den kristne ungdomskulturen i Norge,” (Ichtys nr. 35 (1) 2008)
 • Teologistudenten - en kommende åndelig leder - En refleksjon over formatio-aspektet i teologistudiet ved MF (Ung teologi nr. 04, Oslo 2005)
 • Jeg har bare blitt godt behandlet som kvinne, jeg, MEN ... - En presentasjon av fire former for kjønnsordnende prosesser (Ung teologi nr. 02, Oslo 2002)
 • Should I stay or should I go? Er Indremisjonen et blivende sted for kvinner som ønsker seg en lederstilling? (Ung teologi nr. 03, Oslo 2001)