Harald Hegstad, dr. theol.

Professor

Systematic Theology

Special fields:

 • Christian Doctrine
 • Ecclesiology
Phone: 22590572
Mobile: 99429694
Office: 324B

Presentation

I teach and research various subjects within Christian doctrine, trying to keep together a confessional (Lutheran) and an ecumenical perspective. I have especially been engaged in ecclesiology (doctrine of the church). I have also been working with empirical research on church and congregations. Presently I am especially working with the theology of baptism.

Publications

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Selected publications

 • Hegstad, H. (2015). Gud, verden og håpet : innføring i kristen dogmatikk. Luther forlag. ISBN: 978-82-531-4810-6
 • Hegstad, H. (2013). The real church : an ecclesiology of the visible. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-62032-145-4
 • (2012). Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter. ISBN: 978-82-8249-071-9
 • (2011). Sammen i forandring : refleksjoner om menighetsutvikling i folkekirken. ISBN: 978-82-8249-061-0
 • (2011). Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2510-5
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke : bidrag til ekklesiologien. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 978-82-519-2500-6
 • Hegstad, H., Selbekk, A. S. & Aagedal, O. (2008). Når tro skal læres : sju fortellinger om lokal trosopplæring. Tapir Akademisk Forlag. ISBN: 9788251923774
 • Hegstad, H. (1999). Kirke i forandring : fellesskap, tilhørighet og mangfold i Den norske kirke. ISBN: 8253143915
 • Hegstad, H. (1996). Folkekirke og trosfellesskap : et kirkesosiologisk og ekklesiologisk grunnproblem belyst gjennom en undersøkelse av tre norske lokalmenigheter. ISBN: 8251912342
 • Hegstad, H. (1993). Transcendens og inkarnasjon : troserkjennelsens problem i Leiv Aalens teologi. ISBN: 8256008903

Newest scientific publications

 • Hegstad, H. (2017). Luthers tale om kirkens usynlighet : en kritisk analyse. Kirke og øvrighed i et pluralistisk samfund, s. 45 - 62. Forlaget Kolon. ISBN: 9788787737814
 • Hegstad, H. (2017). Dåpen som hendelse og prosess. Teologisk Tidsskrift, 6(3), s. 176 - 194. ISSN: 1893-0263
 • Ringnes, H. K. & Hegstad, H. (2016). Refusal of Medical Blood Transfusions Among Jehovah’s Witnesses: Emotion Regulation of the Dissonance of Saving and Sacrificing Life. Journal of religion and health, 55(5), s. 1672 - 1687. ISSN: 0022-4197
 • Hegstad, H. (2016). The Church:From Public Institution to Public Fellowship : A Nordic perspective. Die Zukunft der Kirche in Europa, s. 20 - 32. Neukirchener Verlag. ISBN: 978-3-7887-3007-9
 • Hegstad, H. (2015). Reflections on Understanding Ecclesiology. Ecclesiology in the Trenches : Theory and Method under Construction, s. 75 - 84. Pickwick Publications. ISBN: 9781498208642
 • Hegstad, H. (2015). Kirken som fellesskap : lutherske folkekirker i forandring. National kristendom til debat, s. 253 - 266. Forlaget Kolon. ISBN: 978-87-87737-72-2
 • Hegstad, H. (2014). Ånden og kirken : lutherske og økumeniske refleksjoner med utgangspunkt i Regin Prenters "Spiritus Creator". Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 1(1). ISSN: 1894-7875
 • Hegstad, H. (2013). The real church : an ecclesiology of the visible. Pickwick Publications. ISBN: 978-1-62032-145-4
 • Hegstad, H. (2013). Karl Barth. Key theological thinkers: from modern to postmodern, s. 65 - 76. Ashgate. ISBN: 978-1-4094-3763-5
 • Hegstad, H. (2012). Menighetsutvikling i folkekirken : grunnlag og formål. Menighetsutvikling i folkekirken : erfaringer og muligheter, s. 9 - 23. ISBN: 978-82-8249-071-9

Education and professional practice

1984Cand. theol. MF
1985Praktisk teol. eksamen MF
1985Ordinert Oslo Domkirke
1985H.M. Kongens gullmedalje
1986Feltprest
1987 - 1992Vitenskapelig ass./stipendiat i systematisk teologi MF/NAVF
1992Dr. theol. MF
1993 - 2001Forsker i kirkeforskning ved MF og Stiftelsen kirkeforskning
1997 - 2001Professor II på MF
2001 - 2010Professor i praktisk teologi på MF
2010 - presentProfessor i systematisk teologi (dogmatikk og praktisk ekklesiologi) MF

Positions

1984 - 1993Medlem i Holmlia menighetsråd
1996Medlem i Teologisk nemnd i Den norske Israelsmisjon.
1998 - 2002Medlem i stat - kirke-utvalget
2002 - 2008Ansatterepresentant MFs styre
2008Medlem i det kirkelige demokratiutvalget (Bakkevig II)
2008 - presentLeder for Teologisk nemnd under Mellomkirkelig råd
2010 - 2015Leder av Oslo bispedømmeråd
2010 - presentMedlem av Kirkemøtet (Den norske kirke)
2016 - presentNestleder Oslo bispedømmeråd
2016 - presentNestleder Kirkerådet