Vidar Leif Haanes, dr. theol.

Rector/Professor

Church History

Mobile: 90164889
Office: 349

Presentation

I am Professor of Church History and have been Rector/President of MF since 2005. I am engaged in leadership of higher education and I have (had) several national and international positions, like President of Universities Norway, member of the General Board IMHE (OECD), advicory Committee for Council of Europe education and research: CDPPE, Council of European University Association.

My scholarly interests and Research is mainly in the Field of Intellectual History and the history of theological education, partly in the 19th Century, partly in the 15/16th Century.

Wikipedia

Publications

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Selected publications

 • Haanes, V. L. (2017). Norwegian Lutheranism and the Jews. Protestantismus, Antijudaismus, Antisemitismus : Konvergenzen und Konfrontationen in ihren Kontexten, s. 505 - 521. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155102-4
 • Haanes, V. L. (2015). Missiology and Theology in Dialogue : How May a Missiological Understanding Permeate All Theological Disciplines and Be a Premise for Theological Thinking?. Reflecting on and Equipping for Christian Mission, s. 46 - 58. Regnum Books. ISBN: 978-1-908355-87-4
 • Haanes, V. L. (2015). Hva er teologi? Teologi mellom kirke og akademi : en historisk gjennomgang. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 42(3), s. 189 - 201. ISSN: 1903-6523
 • (2015). Folkekirke nå. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313121
 • Haanes, V. L. & Lund, H. (2013). MF Norwegian School of Theology and lifelong learning : the role of religious institutions in community development. Reimagining democratic societies : a new era of personal and social responsibility, s. 149 - 156. Council of Europe Publishing. ISBN: 978-92-871-7537-3
 • Haanes, V. L. (2010). Olav Haraldsson (995-1030). The Cambridge Dictionary of Christianity, s. 883. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-52785-9
 • Haanes, V. L. (2010). Theological education in Scandinavian churches. Handbook of theological education in world Christianity : theological perspectives, regional surveys, ecumenical trends, s. 569 - 576. Regnum Books. ISBN: 978-1-870345-80-4
 • Haanes, V. L. (2010). Henrich Steffens og religionen. Henrik-Henrich-Heinrich: Interkulturelle perpektiver på Steffens og Wergeland, s. 74 - 87. Hertervig Akademisk. ISBN: 978-82-8217-011-6
 • Haanes, V. L. (2008). Egede, Hans. Religion Past and Present, Encyclopedia of Theology and Religion Edited by Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jüngel, s. 510. Brill Academic Publishers. Search in Cristin...
 • Haanes, V. L. (2008). Church and Society in Scandinavia with Emphasis on Norway. Andrei Marga, Theodor Berchem, Jan Sadlak (Editors:), Living in Truth. A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the European Construction,, s. 127 - 136. Cluj University Press. Search in Cristin...
 • Haanes, V. L. (2008). Gudstjenestereform og trosopplæring i en luthersk kirke. Om liturgisk arbeid på Luthers tid og tradering av kristen tro i dag. Prismet, 59(1), s. 19 - 29. ISSN: 0032-8847
 • Haanes, V. L. (2007). Christological Themes in Luther's Theology. Studia Theologica, 61(1), s. 21 - 46. ISSN: 0039-338X
 • Haanes, V. L. (2007). Det moderne gjennombrudd i Norge, frikirkeligheten og lavkirkeligheten. Free Churches, Lay movements and the Modern Breakthrough. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 61(1), s. 3 - 20. ISSN: 1504-6605
 • Haanes, V. L. (2006). L'Unite dans La Diversite et La Diversite dans L'Unite: Le Role et La Legitimite des Universites Europeennes. Higher Education in Europe, 31(4), s. 102 - 109. ISSN: 0379-7724
 • Haanes, V. L. (2006). Norsk lekmannskristendom i USA Norwegian Laymen's Religion in America. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift, 8(1), s. 17 - 33. ISSN: 1501-9934
 • Haanes, V. L. (2006). Caspar Schwenckfeld, reformator og heretiker. Tidsskrift for teologi og kirke, 77(3), s. 203 - 223. ISSN: 0040-7194
 • Haanes, V. L. (2005). Antisemittisme i humanismens tidsalder. Tidsskrift for teologi og kirke, 76(1), s. 26 - 45. ISSN: 0040-7194
 • Haanes, V. L. (2005). Fra Ynglingen til Quarten : kristelig ungdomsarbeid i Kristiansand. Mykere kristendom? : sørlandsreligion i endring / Pål Repstad og Jan-Olav Henriksen (red.), s. 37 - 50. Fagbokforlaget. Search in Cristin...
 • Haanes, V. L. (2005). Fattigdom og rikdom i Norge i kirkehistorisk perspektiv. Det umulige nåløyet. Fattigdom og rikdom i Norge i globalt perspektiv, s. 123 - 143. Gyldendal Akademisk. Search in Cristin...
 • Leer-Salvesen, P., Leer-Salvesen, P., Sødal, H. K., Sødal, H. K., Haanes, V. L., Hodne, H. & Skottene, R. (2004). Tro og tradisjon. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN: 8276345166
 • (2004). Den romantiske visjon. Studier i europeisk og nordisk romantisk diktning. Novus Forlag. ISBN: 8270993905
 • Haanes, V. L. (2003). Pastors for the Congregations: Transatlantic Impulses. Crossings. Norwegian-American Lutheranism as a Transatlantic Tradition, s. 93 - 118. Search in Cristin...
 • Haanes, V. L., Huse, M. & Huse, M. (2002). Fra embetsmann til menighetens tjener. Et historisk blikk på presteutdannelsen. Morten Huse og Cathrine Hansen (red.): Møteplass for presteforskning. Presten i norsk kirke- og samfunnsliv, s. 29 - 62. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...
 • Haanes, V. L. (2000). Sosiale og religiøse bevegelser i Norge som forskningsfelt. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn, 13(2), s. 141 - 150. ISSN: 0802-0167
 • Haanes, V. L. (1999). Pastoral formatio og luthersk antropologi. Et perspektiv på norsk pastoralteologi fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag. Halvårsskrift for praktisk teologi, 16(1), s. 42 - 54. ISSN: 0800-6857
 • Haanes, V. L. (1998). «Hvad skal da dette blive for prester?». Presteutdannelsen i spenningsfeltet mellom universitet og kirke, med vekt på modernitetens gjennombrudd i Norge. ISBN: 8251913284

Newest scientific publications

 • Haanes, V. L. (2017). Norwegian Lutheranism and the Jews. Protestantismus, Antijudaismus, Antisemitismus : Konvergenzen und Konfrontationen in ihren Kontexten, s. 505 - 521. Mohr Siebeck. ISBN: 978-3-16-155102-4
 • Haanes, V. L. (2015). Hva er teologi? Teologi mellom kirke og akademi : en historisk gjennomgang. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 42(3), s. 189 - 201. ISSN: 1903-6523
 • (2015). Folkekirke nå. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313121
 • Haanes, V. L. (2015). Missiology and Theology in Dialogue : How May a Missiological Understanding Permeate All Theological Disciplines and Be a Premise for Theological Thinking?. Reflecting on and Equipping for Christian Mission, s. 46 - 58. Regnum Books. ISBN: 978-1-908355-87-4
 • Haanes, V. L. (2015). Bidrag til forståelse av folkekirkebegrepet i Norge. Folkekirke nå, s. 34 - 47. Verbum Akademisk. ISBN: 9788254313121
 • Haanes, V. L. & Lund, H. (2013). MF Norwegian School of Theology and lifelong learning : the role of religious institutions in community development. Reimagining democratic societies : a new era of personal and social responsibility, s. 149 - 156. Council of Europe Publishing. ISBN: 978-92-871-7537-3
 • Haanes, V. L. (2010). Private høgskolers forhold til Universitets- og Høgskolerådet. Kvalitet og likeverdighet : med private høyskoler gjennom kvalitetsreformen : jubileumsskrift Nettverk for private høyskoler (NPH) 2000-2010, s. 21 - 22. Search in Cristin...
 • Haanes, V. L. (2010). Theological education in Scandinavian churches. Handbook of theological education in world Christianity : theological perspectives, regional surveys, ecumenical trends, s. 569 - 576. Regnum Books. ISBN: 978-1-870345-80-4
 • Haanes, V. L. (2010). Henrich Steffens og religionen. Henrik-Henrich-Heinrich: Interkulturelle perpektiver på Steffens og Wergeland, s. 74 - 87. Hertervig Akademisk. ISBN: 978-82-8217-011-6
 • Haanes, V. L. (2008). "I Jesu navn skal all vår gjerning skje" : da Menighetsfakultetet ble opprettet. Mellom kirke og akademia : Det teologiske Menighetsfakultetet 100 år, 1908-2008, s. 11 - 21. Tapir Akademisk Forlag. Search in Cristin...

Education and professional practice

1985Cand. theol. MF
1986Ordinert Kristiansand Domkirke
1986Prakt. teol. eksamen
1987Sjøforsvarsprest i Trøndelag
1988Forskningsstipendiat kirkehistorie
1990 - 1991Fakultetslektor
1994Amanuensis i kirkehistorie
1998Førsteamanuensis i kirkehistorie
1998Dr. theol
2002Professor i kirkehistorie
2005 - presentRektor

Positions

1984 - 1986Medlem av landsrådet i NKSS
1985 - 2001Medlem av Teologisk Nemnd og av protokollkomitéen i DNI
1988International Editor i Themelios (IFES).
1992 - 1994Medlem av landsrådet i DNI
1994 - 1998Medlem av redaksjonen Søndagsåpent, TV2/TVInter
1994 - 1998Medlem av Lutherische Europãische Kommission Kirche und Judentum (LEKKJ)
1995 - 1998Medlem av Nemnd for økumenisk samarbeid og misjon under De sentralkirkelige råd (NØM)
1997 - 2005Medlem av styret i Schloss Mittersill Study Center, Østerrike
1998Medlem av Kirkehistorisk Samfunn.
1998 - 2010Medlem av styret i KIFO (Stiftelsen Kirkeforskning)
1998 - presentRedaktør i Halvårsskrift for Praktisk Teologi
1999Medlem av Norwegian American Historical Association.
1999 - 2001Medlem av Den norske kirkes embetskomité
2000 - 2006Medlem av styret i Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet
2001 - 2008Redaktør i Luthersk kirketidende
2003Medlem av styret i Humanistisk Kollegium
2004 - presentEditorial committee Nordic Journal of Religion and Society
2005 - 2010Utdanningsutvalget i Universitets- og høgskolerådet
2006 - 2010Leder Nasjonalt fagråd for kr.dom og religionsvitenskap
2006Den norske kirkes lærenemnd
2006Medlem av Agder Vitenskapsakademi
2007 - 2015Leder i Nettverk for Private Høgskoler (NPH)
2009Board of evaluators, Templeton Foundation
2010Leder av Dannelsesutvalget, Universitets- og Høgskolerådet
2010 - 2014Norsk medlem i Governing Board, OECDs Institutional Management of Higher Education
2011Medlem strukturkomiteen, Universitets- og Høgskolerådet
2011Transatlantic Education Forum
2011Medlem av styret i Kunnskap Oslo
2011 - 2014Medlem av Working Group on Higher Education & Research, EHEE, EU Commission
2012 - presentMedlem Teologisk Nemnd, Dnk
2014 - presentMedlem Council of Europe Expert Group on Higher Education Policy
2014 - 2017Medlem av styret i Universitets- og Høgskolerådet
2015 - presentMedlem av Advicory Committee for Higher Education, CDPPE, Europarådet
2015 - 2017Leder av Universitets- og Høyskolerådet (UHR)
2016Styremedlem NordForsk
2016Medlem av Council i European University Association