Jan Terje Christoffersen, cand. theol

Associate Professor

Practical Theology

Phone: 22590565
Mobile: 91809363
Office: 459

Publications

An overview of total production (cristin.no)

Selected publications

  • (2015). Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. Verbum Akademisk. ISBN: 978-82-543-1311-4

Newest scientific publications

  • Christoffersen, J. T. & Hem, H. E. (2015). Gudstjenestereformen - tilfeldighetenes spill?. Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke, s. 46 - 66. Verbum Akademisk. ISBN: 978-82-543-1311-4
  • Christoffersen, J. T. (2015). Sammen for Guds ansikt : gudstjenestereform mellom visjon og virkelighet. Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke, s. 24 - 45. Verbum Akademisk. ISBN: 978-82-543-1311-4
  • (2015). Gudstjeneste à la carte : liturgireformen i Den norske kirke. Verbum Akademisk. ISBN: 978-82-543-1311-4
  • Christoffersen, J. T. (2014). På hvert et sted : inn til kjernen av gudstjenestereformen. Tidsskrift for praktisk teologi, 31(1), s. 4 - 15. ISSN: 1893-4773

Education and professional practice

1990Cand theol
2015Erfaringsbasert master i praktisk teologi
2016Førstelektor liturgikk

Positions

2013Nemnd for gudstjenesteliv
2016Tønsberg kirkeakademi, leder
2017Leitourgia, nestleder