Audun Toft

Doctoral Research Fellow

Religious Studies

Phone: 22590560
Mobile: 48002531
Priv. addr.: Refsnesvegen 15
8701 NESNA
Office: 370B

Publications

Oversikt over samlet produksjon (cristin.no)

Newest scientific publications

  • Toft, A. (2017). Islam i klasserommet : unge muslimers opplevelse av undervisning om islam. Religion og ungdom, s. 33 - 49. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029375
  • Toft, A. (2014). "Staten har meldt seg ut av kirken": RLE-faget på en liten skole på Helgeland. RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget, s. 269 - 284. Fagbokforlaget. ISBN: 9788232102525
  • Toft, A. (2014). "Jeg har faktisk valgt å ikke være åpen om det" : en undersøkelse av læreres åpenhet rundt eget livssyn i klasserommet. RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget, s. 249 - 268. Fagbokforlaget. ISBN: 9788232102525
  • Toft, A. & Rosland, K. T. (2014). Barnehager og høytidsmarkering: en gjennomgang og diskusjon av begrunnelser knyttet til manglende markering av ikke-kristne høytider. Prismet, 65(4), s. 211 - 225. ISSN: 0032-8847
  • Rosland, K. T. & Toft, A. (2013). Markering av minoriteters høytider i barnehagen: en undersøkelse av forholdet mellom rammeplan og praksis. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012, s. 216 - 223. Akademika forlag. ISBN: 978-82-321-0086-6