I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5620: Spiritualitet mellom øst og vest - kristne trospraksiser og dialog

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Emneansvarlig:Sjur E. Isaksen (Sjur.Isaksen@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår (uregelmessig)
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie

> PDF-versjon for utskrift