I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

TEOL5215: Første Korinterbrev og Johannes Åpenbaring

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Generell informasjon | Studiekrav | Avsluttende vurdering | Mål | Litteratur 

Emneansvarlig:Reidar Hvalvik (Reidar.Hvalvik@mf.no)
Studiepoeng:5
Undervisningsstart:Vår
Studieprogramtilhørighet:Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste c2

Eksamens-/innleveringsdatoer

Klikk på en rad for å vise mer info.

EksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfrist
Muntlig dag 1 – Ny og utsatt2017-08-17 17. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017
Varighet:30 minutter

Generell informasjon

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammene Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad, Master i teologi studieretning Det nye testamente og Master i kristendomskunnskap med fordypning Det nye testamente. Emnet fortsetter det grunnspråkbaserte NT-studiet. Nå studeres utvalgte tekster fra 1. Korinterbrev og Johannes' åpenbaring. Brevet til korinterne gir et levende inntrykk av hvilke utfordringer en kristen menighet møtte i en hellenistisk by. Også Johannes' Åpenbaring handler om forholdet til omgivelsene, men i dette apokalyptiske skriftet får forholdet til omgivelsene både en litterær form og et innhold som krever særlig innsikt i sjanger og kontekst.
 
Emnet er delt inn i følgende delemner: A. 1. Korinterbrev (3 stp), B. Johannes' åpenbaring (2 stp).

Studiekrav

 • Levere og få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon, og vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • Levere og få godkjent individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord).
 • Delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, hvis dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Avsluttende vurdering

Emnet TEOL5215 har muntlig prøve (30 minutter) som eksamensform. Prøven tar utgangspunkt i hele pensum. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den muntlige prøven.

Mål

DELEMNE A: 1 KORINTERBREV (3 STP)
Studenten skal ha
 • grundig kunnskap om innledningsspørsmål til 1. Korinterbrev
 • god evne til å tolke følgende tekster på grunnlag av den greske tekst: 1. Korinterbrev kap. 8-14
 • evne til å reflektere over relevansen av apostelens veiledning for dagens kristne.

DELEMNE B: JOHANNES' ÅPENBARING (2 STP)
Studenten skal ha

 • grundig kunnskap om Johannes' åpenbarings sjanger, teologi og relevans
 • oversikt over innholdet i Johannes' åpenbaring
 • evne til å tolke følgende tekster på grunnlag av den greske tekst: Åp 5,1-14; 12-13; 20,1-21,8; 22,1-7

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

DELEMNE A LITTERATUR
 • Hays, R. B. (1997). First Corinthians (s. 143-146, 156-158, 171-173, 180-181, 218-221, 231-233, 249-252). Louisville, Ky: John Knox Press. Bibliotek
 • Witherington, B. (1995). Conflict and community in Corinth: A socio-rhetorical commentary on 1 and 2 Corinthians (s. 1-48, 186-290). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Bibliotek

DELEMNE B LITTERATUR

 • Bauckham, R. (1993). The theology of the Book of Revelation. Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek
 • Boxall, I. (2006). The Revelation of Saint John (s. 1-20, 92-102, 178-199, 278-297, 309-314). Peabody, Mass.: Hendrickson. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift