I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

RP502: Identitet, kultur og pluralisme

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Litteratur 

Emneansvarlig:Sverre Dag Mogstad (Sverre.D.Mogstad@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst og vår
Studieprogramtilhørighet:Videreutdanning masternivå - KRLE/Religion og etikk
2-årige masterprogrammer - Kyrkjeleg undervisning
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for religion og pedagogikk

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
  • Asheim, I. (1997). Hva betyr holdninger?: Studier i dydsetikk. Oslo: Tano Aschehoug. Bibliotek
  • Endsjø, D. Ø. & Lied, L. I. (2011). Det folk vil ha: Religion og populærkultur. Oslo: Universitetsforlaget. Bibliotek
  • Henriksen, J.-O. & Krogseth, O. (Red.) (2001). Pluralisme og identitet: Kulturanalytiske perspektiver på nordiske nasjonalkirker i møte med religiøs og moralsk pluralisme (s. 15-184). Oslo: Gyldendal akademisk. Bibliotek (Kjøpes på pensum.no)

> PDF-versjon for utskrift