I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

MV601: Teologi og kirke i sør

Timeplan | PDF-versjon til utskrift

Litteratur 

Emneansvarlig:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Studiepoeng:10
Undervisningsstart:Høst (uregelmessig) og vår
Undervisningsspråk:Engelsk
Studieprogramtilhørighet:2-årige masterprogrammer - Religion, Society and Global Issues
2-årige masterprogrammer - Kyrkjeleg undervisning
2-årige masterprogrammer - Diakoni
2-årige masterprogrammer - Kristendomskunnskap
2-årige masterprogrammer - Teologi
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad
Profesjonsstudier - Metodistisk presteutdanning
Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi
Avdelingstilhørighet:Avdelingsråd for teologi og historie
Tillatte hj.midler ved eksamen:Liste e, liste f

Litteratur

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste.

LITTERATUR
  • Bediako, K. (1992). Theology and identity: The impact of culture upon Christian thought in the second century and in modern Africa (s. 1-12, 225-346, 386-444). Oxford: Regnum Books. Bibliotek
  • Engelsviken, T. (2011). The challenge of the missional Church in the south. Oslo: MF Norwegian School of Theology. (Se Fronter)
  • González, O. E. & González, J. L. (2008). Christianity in Latin America: A history (s. 1-63, 131-159, 206-310). Cambridge: Cambridge University Press. Bibliotek
  • Schreiter, R. J. (1997). The new Catholicity: Theology between the global and the local (s. 1-60). Maryknoll, N.Y.: Orbis Books. Bibliotek
  • Tan, J. Y. (2014). Christian mission among the peoples of Asia. Maryknoll, N.Y.: Orbis Books. Bibliotek

> PDF-versjon for utskrift