I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...


Eksamensdatoer og innleveringsfrister

Trykk på emnekodene for å få opp informasjonssiden til emnet. OBS: Emner hvor eksamensdato ikke er satt ennå, vil ikke vises her!

Vis også tidligere eksamener

Klikk på en rad for å vise mer info.

EmneEksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfristGrad
TEOL5610Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-17 17. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2018
TEOL1415Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-17 17. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2018
PPU1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-17 17. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2018
RL1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-17 17. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2018
HIS5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
K-RLE1110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
TEOL1120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
SAM1525Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
RL2050Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
SAM2040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
TEOL1611Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
K-RLE1115Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
EX1021Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
LED2541Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
DIA5115Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
SAM2070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
TEOL2110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
NT601Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
TEOL1715Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
KRLE1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
KRLE1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
SAM1000Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:16. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
RL1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
SAM1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
SAM1021Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
FIL5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
FIL2010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
SAM1000LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:16. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
PED1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
SAM5120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
HIS5030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
TEOL2772Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-20 20. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
PED2010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
RP501Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
K-RLE1115Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
SAM1000LSkriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
EX1025Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
HIS5020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
NT513Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL2110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL1120Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
K-RLE1110Mappeinnlevering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
K5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
EX1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL6490Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
HIS5030Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
SAM1000Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
RL1011Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL5770Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
SAM5131Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL2570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
DIA5610Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
PT691Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
SAM5130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
DIA5120Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL2610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-23 23. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:23. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. jan. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:13. feb. 2018
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-23 23. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:23. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. jan. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:13. feb. 2018
K1035Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-23 23. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:23. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. jan. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:13. feb. 2018
K5035Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-23 23. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:23. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. jan. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:13. feb. 2018
RL5075Muntlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-24 24. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Varighet:30 minutter
DIA5110Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-25 25. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:22. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:15. feb. 2018
TE607Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-29 29. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:2 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2018
TEOL5110Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-29 29. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Varighet:30 minutter
BIB511Skriftlig eksamen2018-02-09 9. feb. 20182018-02-01 1. feb. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. mars 2018
RL5020Skriftlig eksamen2018-02-09 9. feb. 20182018-02-01 1. feb. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. mars 2018
BIB511Hjemmeeksamen2018-02-16 16. feb. 20182018-02-01 1. feb. 2018Master
Utleveringsdato: 9. feb. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. feb. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. mars 2018
RL5020Hjemmeeksamen2018-02-16 16. feb. 20182018-02-01 1. feb. 2018Master
Utleveringsdato: 9. feb. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. feb. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 9. mars 2018
TEOL1811Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-03-15 15. mars 20182018-03-01 1. mars 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 5. april 2018
ST525Hjemmeeksamen2018-04-20 20. april 20182018-03-30 30. mars 2018Master
Utleveringsdato:13. april 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. april 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. mai 2018
AVH5070Masteroppgave2018-05-15 15. mai 20182018-03-15 15. mars 2018Master
TEOL2100Hjemmeeksamen2018-05-15 15. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:15. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2018
TEOL1592Skriftlig eksamen2018-05-15 15. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2018
SAM2020Hjemmeeksamen2018-05-15 15. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:15. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. mai 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2018
TEOL5115Skriftlig eksamen2018-05-15 15. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. juni 2018
TEOL2290Skriftlig eksamen2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. juni 2018
RL2613Skriftlig eksamen2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. juni 2018
MET5010Skriftlig eksamen2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. juni 2018
SAM5152Individuell skriftlig oppgave2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. juni 2018
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. juni 2018
SAM2152Individuell skriftlig oppgave2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 6. juni 2018
TEOL2210Skriftlig eksamen2018-05-16 16. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. juni 2018
FIL2010Skriftlig eksamen2018-05-22 22. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:12. juni 2018
FIL5010Skriftlig eksamen2018-05-22 22. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:12. juni 2018
TEOL5419Individuell skriftlig oppgave2018-05-22 22. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. juni 2018
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave2018-05-22 22. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. juni 2018
TEOL1410Skriftlig eksamen2018-05-22 22. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. juni 2018
RL5040Skriftlig eksamen2018-05-23 23. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:13. juni 2018
RPSY502Skriftlig eksamen2018-05-23 23. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:13. juni 2018
RL2040Skriftlig eksamen2018-05-23 23. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:13. juni 2018
TEOL1612Hjemmeeksamen2018-05-23 23. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:23. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:13. juni 2018
SAM1060LHjemmeeksamen2018-05-24 24. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:24. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. mai 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. juni 2018
SAM1060Hjemmeeksamen2018-05-24 24. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:24. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. mai 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. juni 2018
TEOL1610Skriftlig eksamen2018-05-24 24. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. juni 2018
EX1010Skriftlig eksamen2018-05-25 25. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. juni 2018
HIS5050Hjemmeeksamen2018-05-25 25. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato:22. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:15. juni 2018
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave2018-05-25 25. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. juni 2018
ST525Skriftlig eksamen2018-05-25 25. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:15. juni 2018
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave2018-05-25 25. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:15. juni 2018
K-RLE1125Individuell skriftlig oppgave2018-05-28 28. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. juni 2018
K-RLE1120Individuell skriftlig oppgave2018-05-28 28. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:18. juni 2018
SAM5144Hjemmeeksamen2018-05-29 29. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato:22. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. juni 2018
TEOL2770Mappevurdering2018-05-29 29. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. juni 2018
TEOL2715Skriftlig eksamen2018-05-29 29. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:19. juni 2018
TEOL5570Hjemmeeksamen2018-05-29 29. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato:22. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:19. juni 2018
SAM1210Skriftlig eksamen2018-05-30 30. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. juni 2018
TEOL1810Skriftlig eksamen2018-05-30 30. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. juni 2018
TEOL1110Skriftlig eksamen2018-05-30 30. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:20. juni 2018
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:21. juni 2018
SAM1050Hjemmeeksamen2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:28. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. juni 2018
SAM1050LHjemmeeksamen2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:28. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. juni 2018
TEOL2310Hjemmeeksamen2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:28. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. juni 2018
PED5610Hjemmeeksamen2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato:28. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. juni 2018
SAM2510Hjemmeeksamen2018-05-31 31. mai 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato:28. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. mai 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. juni 2018
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. juni 2018
TEOL5291Individuell skriftlig oppgave2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. juni 2018
TEOL5292Individuell skriftlig oppgave2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. juni 2018
KRLE1020Skriftlig eksamen2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. juni 2018
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. juni 2018
TEOL2295Individuell skriftlig oppgave2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. juni 2018
HIS5060Hjemmeeksamen2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato:29. mai 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. juni 2018
KRLE1040Skriftlig eksamen2018-06-01 1. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. juni 2018
TEOL5410Muntlig dag 12018-06-04 4. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Varighet:30 minutter
K-RLE1125Skriftlig eksamen2018-06-04 4. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:25. juni 2018
K-RLE1120Skriftlig eksamen2018-06-04 4. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:25. juni 2018
RL1030Skriftlig eksamen2018-06-05 5. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:26. juni 2018
TEOL5410Muntlig dag 22018-06-05 5. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Varighet:30 minutter
TEOL1812Mappevurdering2018-06-05 5. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:26. juni 2018
K1020Skriftlig eksamen2018-06-05 5. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:26. juni 2018
SAM1040LHjemmeeksamen2018-06-06 6. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato: 6. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:27. juni 2018
TEOL1220Skriftlig eksamen2018-06-06 6. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:27. juni 2018
TEOL1220Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav2018-06-06 6. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:27. juni 2018
SAM1040Hjemmeeksamen2018-06-06 6. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato: 6. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:27. juni 2018
RL5065Skriftlig eksamen2018-06-07 7. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:28. juni 2018
SAM2075Hjemmeeksamen – Ekstraordinær2018-06-07 7. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato: 4. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. juni 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:28. juni 2018
TEOL5419Skriftlig eksamen2018-06-07 7. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:28. juni 2018
TEOL2410Skriftlig eksamen2018-06-07 7. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:28. juni 2018
DIA5130Individuell skriftlig oppgave2018-06-08 8. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:29. juni 2018
TEOL5475Skriftlig eksamen2018-06-08 8. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:29. juni 2018
K1030Skriftlig eksamen2018-06-08 8. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:29. juni 2018
PPU1020Hjemmeeksamen2018-06-08 8. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Utleveringsdato: 1. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 8. juni 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:29. juni 2018
TEOL5530Muntlig eksamen2018-06-08 8. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Varighet:30 minutter
TEOL5640Skriftlig eksamen2018-06-11 11. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. juli 2018
SAM5150Hjemmeeksamen2018-06-11 11. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato: 4. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. juni 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 2. juli 2018
SAM2550Skriftlig eksamen2018-06-11 11. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 2. juli 2018
TEOL5215Muntlig dag 12018-06-11 11. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Varighet:30 minutter
PPU1020Muntlig dag 12018-06-12 12. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL5215Muntlig dag 22018-06-12 12. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Varighet:30 minutter
PPU1020Muntlig dag 22018-06-13 13. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL5215Muntlig dag 32018-06-13 13. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Varighet:30 minutter
PPU1020Muntlig dag 32018-06-14 14. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL2544Muntlig eksamen2018-06-14 14. juni 20182018-05-01 1. mai 2018Bachelor
Varighet:30 minutter
RV502Hjemmeeksamen2018-08-03 3. aug. 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Utleveringsdato: 1. juni 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:24. aug. 2018
RV502Skriftlig eksamen2018-08-13 13. aug. 20182018-05-01 1. mai 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
BIB511Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-13 13. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. sep. 2018
RL5020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-14 14. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2018
RL5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018
BIB511Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-08-20 20. aug. 20182018-08-05 5. aug. 2018Master
Utleveringsdato:13. aug. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. aug. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:10. sep. 2018