I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...


Eksamensdatoer og innleveringsfrister

Trykk på emnekodene for å få opp informasjonssiden til emnet. OBS: Emner hvor eksamensdato ikke er satt ennå, vil ikke vises her!

Vis også tidligere eksamener

Klikk på en rad for å vise mer info.

EmneEksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfristGrad
K5035Hjemmeeksamen2017-11-17 17. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Utleveringsdato:17. nov. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. nov. 2017
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. des. 2017
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave2017-11-17 17. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 8. des. 2017
TE607Hjemmeeksamen2017-11-17 17. nov. 20172017-10-20 20. okt. 2017Master
Utleveringsdato: 3. nov. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. nov. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:2 uker
Kunngjøringsdato: 8. des. 2017
SAM2020Hjemmeeksamen2017-11-17 17. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Utleveringsdato:17. nov. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. nov. 2017
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. des. 2017
TEOL2516Individuell skriftlig oppgave2017-11-17 17. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 8. des. 2017
HIS5030Individuell skriftlig oppgave2017-11-17 17. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 8. des. 2017
K1035Hjemmeeksamen2017-11-17 17. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Utleveringsdato:17. nov. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. nov. 2017
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 8. des. 2017
PED2920Skriftlig eksamen2017-11-20 20. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2017
TEOL1591Skriftlig eksamen2017-11-20 20. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2017
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave2017-11-20 20. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. des. 2017
TEOL5610Skriftlig eksamen2017-11-20 20. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2017
SAM1010Skriftlig eksamen2017-11-20 20. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:11. des. 2017
TEOL5770Mappevurdering2017-11-21 21. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. des. 2017
SAM5110Skriftlig eksamen2017-11-21 21. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:12. des. 2017
TEOL5210Skriftlig eksamen2017-11-21 21. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:12. des. 2017
TEOL2570Mappevurdering2017-11-21 21. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. des. 2017
TEOL2450Skriftlig eksamen2017-11-21 21. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:12. des. 2017
TEOL2110Individuell skriftlig oppgave2017-11-22 22. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:13. des. 2017
TEOL1611Skriftlig eksamen2017-11-22 22. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:13. des. 2017
TEOL2110Skriftlig eksamen2017-11-23 23. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:14. des. 2017
SAM2070Hjemmeeksamen2017-11-23 23. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Utleveringsdato:20. nov. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. nov. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. des. 2017
RL2035Skriftlig eksamen2017-11-23 23. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:14. des. 2017
K5410Individuell skriftlig oppgave2017-11-23 23. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. des. 2017
RL5075Muntlig eksamen2017-11-23 23. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Varighet:30 minutter
LED2541Hjemmeeksamen2017-11-23 23. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Utleveringsdato:20. nov. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. nov. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. des. 2017
RL2030Skriftlig eksamen2017-11-23 23. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:14. des. 2017
HIS5030Skriftlig eksamen2017-11-23 23. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. des. 2017
SAM5120Skriftlig eksamen2017-11-24 24. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:15. des. 2017
FIL5010Skriftlig eksamen2017-11-24 24. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:15. des. 2017
FIL2010Skriftlig eksamen2017-11-24 24. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:15. des. 2017
TEOL1415Skriftlig eksamen2017-11-27 27. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:18. des. 2017
K1010Skriftlig eksamen2017-11-28 28. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:19. des. 2017
SAM1021Skriftlig eksamen2017-11-28 28. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:19. des. 2017
TEOL1811Mappevurdering2017-11-28 28. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. des. 2017
SAM1000LSkriftlig eksamen2017-11-28 28. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:19. des. 2017
TEOL2516Muntlig eksamen2017-11-28 28. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Varighet:30 minutter
EX1021Skriftlig eksamen2017-11-28 28. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:19. des. 2017
SAM1000Skriftlig eksamen2017-11-29 29. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:20. des. 2017
TEOL2772Hjemmeeksamen2017-11-30 30. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Utleveringsdato:27. nov. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:30. nov. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. des. 2017
HIS5020Skriftlig eksamen2017-11-30 30. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2017
SAM2040Hjemmeeksamen2017-11-30 30. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Utleveringsdato:27. nov. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:30. nov. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:21. des. 2017
SAM1515Skriftlig eksamen2017-11-30 30. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2017
RPSY501Skriftlig eksamen2017-11-30 30. nov. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:21. des. 2017
KRLE1010Skriftlig eksamen2017-12-01 1. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2017
RL1011Individuell skriftlig oppgave2017-12-01 1. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2017
KRLE1030Skriftlig eksamen2017-12-01 1. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2017
RLE2610Skriftlig eksamen2017-12-01 1. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:22. des. 2017
TEOL5310Hjemmeeksamen2017-12-01 1. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Utleveringsdato:24. nov. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. des. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:22. des. 2017
TEOL6490Individuell skriftlig oppgave2017-12-01 1. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. des. 2017
K-RLE1115Individuell skriftlig oppgave2017-12-04 4. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2018
K5410Muntlig dag 12017-12-04 4. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Varighet:30 minutter
TEOL1590Skriftlig eksamen2017-12-04 4. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2018
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2017-12-04 4. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2018
TEOL1120Mappevurdering2017-12-04 4. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2018
K-RLE1110Mappeinnlevering2017-12-04 4. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2018
TEOL1210Skriftlig eksamen2017-12-05 5. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2018
RL1020Skriftlig eksamen2017-12-05 5. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2018
PED1020Skriftlig eksamen2017-12-05 5. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 3. jan. 2018
K5410Muntlig dag 22017-12-05 5. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Varighet:30 minutter
EX1025Skriftlig eksamen2017-12-06 6. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2018
EX1020Skriftlig eksamen2017-12-06 6. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2018
TEOL1120Muntlig dag 12017-12-06 6. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Varighet:15 minutter
TEOL5420Muntlig dag 12017-12-06 6. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Varighet:30 minutter
DIA5610Individuell skriftlig oppgave2017-12-06 6. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2018
SAM1000Hjemmeeksamen2017-12-07 7. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Utleveringsdato: 4. des. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. des. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2018
PT691Individuell skriftlig oppgave2017-12-07 7. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2018
TEOL5420Muntlig dag 22017-12-07 7. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Varighet:30 minutter
SAM1000LHjemmeeksamen2017-12-07 7. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Utleveringsdato: 4. des. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. des. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2018
PED2010Mappevurdering2017-12-07 7. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2018
SAM1525Skriftlig eksamen2017-12-07 7. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. jan. 2018
TEOL1120Muntlig dag 22017-12-07 7. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Varighet:15 minutter
RL1010Skriftlig eksamen2017-12-08 8. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
DIA5115Hjemmeeksamen2017-12-08 8. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Utleveringsdato: 5. des. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 8. des. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
TEOL1120Skriftlig eksamen2017-12-08 8. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
SAM5130Hjemmeeksamen2017-12-08 8. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Utleveringsdato: 1. des. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 8. des. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
NT601Skriftlig eksamen2017-12-08 8. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
HIS5010Hjemmeeksamen2017-12-08 8. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Utleveringsdato: 5. des. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 8. des. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
RL2050Skriftlig eksamen2017-12-08 8. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
DIA5110Hjemmeeksamen2017-12-08 8. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Utleveringsdato: 5. des. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 8. des. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
K-RLE1115Skriftlig eksamen2017-12-11 11. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
K-RLE1110Skriftlig eksamen2017-12-11 11. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
TEOL5110Muntlig dag 12017-12-11 11. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Varighet:30 minutter
SAM1070Hjemmeeksamen2017-12-12 12. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Utleveringsdato:12. des. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. des. 2017
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
TEOL2610Hjemmeeksamen2017-12-12 12. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Utleveringsdato:12. des. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. des. 2017
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
TEOL5110Muntlig dag 22017-12-12 12. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Varighet:30 minutter
PPU1010Skriftlig eksamen2017-12-12 12. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
SAM1030LSkriftlig eksamen2017-12-12 12. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
PED1030Skriftlig eksamen2017-12-12 12. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
SAM1030Skriftlig eksamen2017-12-12 12. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2018
DIA5120Individuell skriftlig oppgave2017-12-13 13. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 5. jan. 2017
TEOL1540Muntlig dag 12017-12-14 14. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Bachelor
Varighet:40 minutter
AVH5065Masteroppgave2017-12-15 15. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
AVH5060Masteroppgave2017-12-15 15. des. 20172017-11-01 1. nov. 2017Master
SAM5110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018
NT513Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018
SAM1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018
K1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018
TEOL1591Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018
SAM1070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:15. jan. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018
TEOL5210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018
TEOL1210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018
TE607Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018
SAM1030LSkriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018
TEOL2450Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018
PED1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-15 15. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. feb. 2018
RL2035Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-16 16. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2018
RPSY501Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-16 16. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2018
PED2920Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-16 16. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2018
RP501Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-16 16. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2018
TEOL1590Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-16 16. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2018
EX1011Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-16 16. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2018
SAM1515Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-16 16. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2018
MET5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-16 16. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2018
RL2030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-16 16. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2018
RLE2610Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-16 16. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. feb. 2018
TEOL5610Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-17 17. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2018
PPU1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-17 17. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2018
TEOL1415Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-17 17. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2018
RL1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-17 17. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2018
TEOL2772Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
EX1021Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
DIA5110Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
DIA5115Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
TEOL1611Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
SAM2070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
RL2050Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
HIS5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
K-RLE1115Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
SAM1525Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
K-RLE1110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
TEOL1120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
SAM2040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
LED2541Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-18 18. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. feb. 2018
SAM1000LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:16. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
SAM1000Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:16. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
FIL5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
FIL2010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
SAM5120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
SAM1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
PED1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
SAM1021Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
KRLE1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
TEOL2110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
TEOL1715Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
HIS5030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
NT601Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
RL1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
KRLE1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-19 19. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2018
TEOL2570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
RL1011Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
HIS5030Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
SAM1000Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
SAM5131Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL5770Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
SAM5130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
K-RLE1110Mappeinnlevering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
RP501Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
K5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
PED2010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
K-RLE1115Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
DIA5610Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
HIS5020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
EX1025Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL2516Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL2110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL1120Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
DIA5120Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
PT691Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:22. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
SAM1000LSkriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
EX1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL6490Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-22 22. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:12. feb. 2018
TEOL2610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-23 23. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:23. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. jan. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:13. feb. 2018
K1035Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-23 23. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:23. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. jan. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:13. feb. 2018
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-23 23. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Utleveringsdato:23. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. jan. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:13. feb. 2018
K5035Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-23 23. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:23. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. jan. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:13. feb. 2018
TE607Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-01-29 29. jan. 20182018-01-08 8. jan. 2018Master
Utleveringsdato:15. jan. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. jan. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:2 uker
Kunngjøringsdato:19. feb. 2018
BIB511Skriftlig eksamen2018-02-09 9. feb. 20182018-02-01 1. feb. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. mars 2018
RL5020Skriftlig eksamen2018-02-09 9. feb. 20182018-02-01 1. feb. 2018Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 2. mars 2018
RL5020Hjemmeeksamen2018-02-16 16. feb. 20182018-02-01 1. feb. 2018Master
Utleveringsdato: 9. feb. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. feb. 2018
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato: 9. mars 2018
BIB511Hjemmeeksamen2018-02-16 16. feb. 20182018-02-01 1. feb. 2018Master
Utleveringsdato: 9. feb. 2018
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. feb. 2018
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 9. mars 2018
TEOL1811Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2018-03-15 15. mars 20182018-01-08 8. jan. 2018Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato: 5. april 2018
AVH5070Masteroppgave2018-05-15 15. mai 20182018-02-01 1. feb. 2018Master