I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...


Eksamensdatoer og innleveringsfrister

Trykk på emnekodene for å få opp informasjonssiden til emnet. OBS: Emner hvor eksamensdato ikke er satt ennå, vil ikke vises her!

Vis også tidligere eksamener

Klikk på en rad for å vise mer info.

EmneEksamenstypeEksamensdato / innleveringsdatoTrekkfristGrad
MV601Skriftlig eksamen2017-05-29 29. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:19. juni 2017
TEOL1612Hjemmeeksamen2017-05-29 29. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Utleveringsdato:29. mai 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. mai 2017
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:19. juni 2017
K-RLE1120Mappevurdering (faglige oppgaver)2017-05-29 29. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. juni 2017
K-RLE1125Mappeinnlevering2017-05-29 29. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:19. juni 2017
RPSY503Skriftlig eksamen2017-05-29 29. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:19. juni 2017
TEOL5410Muntlig dag 12017-05-29 29. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Varighet:30 minutter
TEOL2442Individuell skriftlig oppgave2017-05-30 30. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:20. juni 2017
TEOL5410Muntlig dag 22017-05-30 30. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Varighet:30 minutter
TEOL5469Mappevurdering2017-05-30 30. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:20. juni 2017
TEOL5469Individuell skriftlig oppgave2017-05-30 30. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:20. juni 2017
TEOL2442Mappevurdering2017-05-30 30. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:20. juni 2017
TEOL2770Mappevurdering2017-05-30 30. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:20. juni 2017
TEOL1570Mappevurdering2017-05-30 30. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:20. juni 2017
RL1030Skriftlig eksamen2017-05-31 31. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. juni 2017
K1020Skriftlig eksamen2017-05-31 31. mai 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:21. juni 2017
TEOL2715Skriftlig eksamen2017-06-01 1. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. juni 2017
PED5511Skriftlig eksamen2017-06-01 1. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:22. juni 2017
TEOL1110Skriftlig eksamen2017-06-01 1. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:22. juni 2017
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave2017-06-01 1. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. juni 2017
TEOL6135Individuell skriftlig oppgave2017-06-01 1. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. juni 2017
SAM1050Hjemmeeksamen2017-06-01 1. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Utleveringsdato:29. mai 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. juni 2017
TEOL6236Individuell skriftlig oppgave2017-06-01 1. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:22. juni 2017
TEOL2772Hjemmeeksamen2017-06-01 1. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Utleveringsdato:29. mai 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 1. juni 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:22. juni 2017
SAM2510Hjemmeeksamen2017-06-02 2. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Utleveringsdato:30. mai 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:23. juni 2017
SAM5144Hjemmeeksamen2017-06-02 2. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Utleveringsdato:26. mai 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:23. juni 2017
HIS5050Hjemmeeksamen2017-06-02 2. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Utleveringsdato:30. mai 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:23. juni 2017
KRLE1020Skriftlig eksamen2017-06-02 2. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:23. juni 2017
PED5610Hjemmeeksamen2017-06-02 2. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Utleveringsdato:30. mai 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:23. juni 2017
TEOL2310Hjemmeeksamen2017-06-02 2. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Utleveringsdato:30. mai 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:23. juni 2017
PPU1030Hjemmeeksamen2017-06-02 2. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Utleveringsdato:26. mai 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:23. juni 2017
PPU1020Hjemmeeksamen2017-06-02 2. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Utleveringsdato:26. mai 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:23. juni 2017
KRLE1040Skriftlig eksamen2017-06-02 2. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:23. juni 2017
K-RLE1120Skriftlig eksamen2017-06-06 6. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:27. juni 2017
DIA5130Individuell skriftlig oppgave2017-06-06 6. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:27. juni 2017
TEOL2771Hjemmeeksamen2017-06-06 6. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Utleveringsdato: 6. juni 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2017
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:27. juni 2017
SAM1040Hjemmeeksamen2017-06-06 6. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Utleveringsdato: 6. juni 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 6. juni 2017
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:27. juni 2017
SAM5147Individuell skriftlig oppgave2017-06-06 6. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:27. juni 2017
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave2017-06-06 6. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:27. juni 2017
K-RLE1125Skriftlig eksamen2017-06-06 6. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:27. juni 2017
K1030Skriftlig eksamen2017-06-06 6. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:27. juni 2017
TEOL1410Skriftlig eksamen2017-06-07 7. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:28. juni 2017
PED5015Mappevurdering2017-06-07 7. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:28. juni 2017
PED2015Mappevurdering2017-06-07 7. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:28. juni 2017
TEOL5530Muntlig eksamen2017-06-08 8. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Varighet:30 minutter
TEOL1220Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav2017-06-08 8. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:29. juni 2017
TEOL1121Muntlig prøve – Ekstraordinær2017-06-08 8. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Varighet:15 minutter
PT692Muntlig eksamen2017-06-08 8. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Varighet:30 minutter
TEOL1220Skriftlig eksamen2017-06-08 8. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:29. juni 2017
RL5065Skriftlig eksamen2017-06-08 8. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:29. juni 2017
TEOL2410Skriftlig eksamen2017-06-08 8. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:29. juni 2017
TEOL1812Mappevurdering2017-06-08 8. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:29. juni 2017
TEOL6340Skriftlig eksamen2017-06-08 8. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:29. juni 2017
PED5520Muntlig dag 12017-06-09 9. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Varighet:
TEOL2544Muntlig eksamen2017-06-09 9. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Varighet:30 minutter
SAM2075Hjemmeeksamen2017-06-09 9. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Utleveringsdato: 6. juni 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:30. juni 2017
HIS5060Hjemmeeksamen2017-06-09 9. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Utleveringsdato: 6. juni 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 9. juni 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:30. juni 2017
SAM2550Skriftlig eksamen2017-06-12 12. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:30. juni 2017
PPU1030Muntlig eksamen2017-06-13 13. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Varighet:
SAM5150Hjemmeeksamen2017-06-13 13. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Utleveringsdato: 6. juni 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. juni 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:30. juni 2017
PPU1020Muntlig dag 12017-06-13 13. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL5215Muntlig dag 12017-06-13 13. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Varighet:30 minutter
TEOL5215Muntlig dag 22017-06-14 14. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Varighet:30 minutter
PPU1020Muntlig dag 22017-06-14 14. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Bachelor
Varighet:30 minutter
AVH5065Masteroppgave2017-06-15 15. juni 20172017-05-01 1. mai 2017Master
AVH5060Masteroppgave2017-06-15 15. juni 20172016-11-01 1. nov. 2016Master
RV502Hjemmeeksamen2017-08-07 7. aug. 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Utleveringsdato: 1. juni 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 7. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:28. aug. 2017
SAM2550Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-14 14. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2017
TEOL5115Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-14 14. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2017
RL2040Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-14 14. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2017
TEOL1810Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-14 14. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2017
SAM5148Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-14 14. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2017
RL5040Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-14 14. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2017
ST525Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-14 14. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Starttidspunkt:
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2017
RV502Skriftlig eksamen2017-08-14 14. aug. 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2017
K1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-14 14. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2017
SAM1040Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-14 14. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. aug. 2017
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2017
RL1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-14 14. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 4. sep. 2017
TEOL1220Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-15 15. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2017
RPSY503Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-15 15. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2017
TEOL1220Skriftlig eksamen etter oppfylt studiekrav – Ny og utsatt2017-08-15 15. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2017
PED5511Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-15 15. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2017
EX1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-15 15. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2017
TEOL6340Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-15 15. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2017
EX1010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-15 15. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2017
TEOL1592Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-15 15. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 5. sep. 2017
TEOL1610Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-16 16. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2017
MET5010Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-16 16. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2017
TEOL5630Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-16 16. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2017
TEOL1110Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-16 16. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2017
TEOL2630Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-16 16. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2017
RL2613Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-16 16. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2017
TEOL2410Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-16 16. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 6. sep. 2017
K-RLE1125Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-17 17. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2017
HIS5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-17 17. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Utleveringsdato:14. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2017
RPSY502Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-17 17. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2017
K-RLE1120Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-17 17. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2017
TEOL2210Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-17 17. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2017
TEOL2715Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-17 17. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. sep. 2017
TEOL2310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Utleveringsdato:15. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
K1030Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
RL5065Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
KRLE1040Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
KRLE1020Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
SAM1050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Utleveringsdato:15. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
SAM2510Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Utleveringsdato:15. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
MV601Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
TEOL1410Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
SAM2075Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Utleveringsdato:15. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
TEOL2772Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Utleveringsdato:15. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
PED5610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Utleveringsdato:15. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
HIS5060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Utleveringsdato:15. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:18. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
TEOL2480Skriftlig eksamen – Ny og utsatt2017-08-18 18. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 8. sep. 2017
TEOL5469Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
PPU1020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL2442Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL1612Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Utleveringsdato:21. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2017
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
SAM5147Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
DIA5130Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
PPU1030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Utleveringsdato:14. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL2770Mappevurdering – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL2771Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Utleveringsdato:21. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2017
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL5469Mappevurdering – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL2570Mappevurdering – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
SAM5150Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Utleveringsdato:14. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL2442Mappevurdering – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
SAM5146Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL1812Mappevurdering – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
PED2015Mappevurdering – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
SAM1060Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Utleveringsdato:21. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2017
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL1580Mappevurdering – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL2950Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
K-RLE1120Mappevurdering (faglige oppgaver) – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL1570Mappevurdering – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
SAM5145Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL6236Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
TEOL6135Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
PT691Individuell skriftlig oppgave2017-08-21 21. aug. 20172017-05-01 1. mai 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
PED5520Mappevurdering – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
EX1010Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
PED5530Mappevurdering – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
SAM5144Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Utleveringsdato:14. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
K-RLE1125Mappeinnlevering – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
ST525Hjemmeeksamen – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Utleveringsdato:14. aug. 2017
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. aug. 2017
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
PED5015Mappevurdering – Ny og utsatt2017-08-21 21. aug. 20172017-08-06 6. aug. 2017Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:11. sep. 2017
AVH5070Masteroppgave2017-11-15 15. nov. 20172017-10-15 15. okt. 2017Master
AVH5060Masteroppgave2017-12-15 15. des. 20172017-10-15 15. okt. 2017Master
AVH5065Masteroppgave2017-12-15 15. des. 20172017-10-15 15. okt. 2017Master