I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Emner som undervises våren 2017

   Grad   Emnekode   Emnenavn
MasterAVH5010Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5015Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5020Masteroppgave i kristendomskunnskap
MasterAVH5025Masteroppgave i kristendomskunnskap
MasterAVH5035Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:
MasterAVH5040Masteroppgave i kirkelig undervisning:
MasterAVH505Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk:
MasterAVH5050Masteroppgave lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5055Masteroppgave Lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5060Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH5065Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH5070Masteroppgave i diakoni
MasterAVH8010Masteroppgave i klinisk sjelesorg:
MasterAVH8020Masteroppgave i praktisk teologi:
BachelorBAO2700Bacheloroppgave
MasterBIB511Bibelteologi
MasterDIA5130Etikk og verdier
BachelorEX1010Examen philosophicum
MasterHIS5050Encounters: Common categories and concepts in Abrahamic religions
MasterHIS5060Conflict and negotiation: Selected topics
MasterHIS5070Methodology: Texts and History
BachelorK-RLE1120K/RLE grunnstudier - vår
BachelorK-RLE1125K/RLE grunnstudier - vår lektorprogrammet
BachelorK1020Bibelfag og kristendommens historie
BachelorK1030Kristen livstolkning i dag
BachelorKRLE1020Bibelen og kristen livstolkning
BachelorKRLE1040Etikk, filosofi, og kristen livstolkning
MasterMET5010Empiriske forskningsmetoder
MasterMET508Metodelære: Deltid
MasterMET5910Metode: tekster og historie (GT, NT, KH)
MasterMET5920Metode: praktiske og systematiske disipliner
MasterMV601Teologi og kirke i sør
BachelorPED1640Innføring i ledelse i kristent ungdomsarbeid
BachelorPED2015Barn og unge i trosopplæringen
MasterPED5015Barn og unge i trosopplæringen
MasterPED5511Kirkens undervisning - oppdrag, historikk og planer
MasterPED5520Kirken som lærende fellesskap
MasterPED5530Kirkebyggets teologi og læring
MasterPED5610Utdanning og etikk: Filosofiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver
MasterPKU501Pastoralklinisk utdanning, 1. kurs
MasterPKU502Pastoralklinisk utdanning, 2. kurs
MasterPKU503Pastoralklinisk utdanning, 3. kurs
BachelorPPU1020Pedagogikk 2, samfunnsfagdidaktikk og praksis
BachelorPPU1030Pedagogikk 2, kirkedidaktikk og praksis
BachelorPRA1002Praksis - Lektorprogrammet
MasterPT508Menighetspraksis
BachelorRL1030Religion og kristendommens historie
BachelorRL2040Østlig religiøsitet
BachelorRL2613Hellige rom og estetikk i religionene
MasterRL5040Østlig religiøsitet
MasterRL5065Samtidsreligion
MasterRP502Identitet, kultur og pluralisme
MasterRPSY502Religionspsykologi 2: Klinisk religionspsykologi
MasterRPSY503Religionspsykologi 3: Kultur, sosial identitet, meningsdanning og emosjoner
MasterRV502Islam: Tro, tradisjon og fornyelse
BachelorSAM1040Demokrati, ulikhet og velferdsstat
BachelorSAM1050Internasjonal politikk
BachelorSAM1060Det flerkulturelle Norge
BachelorSAM2075Religion og samfunn III: Globale perspektiver
BachelorSAM2510Interkulturell kommunikasjon II
BachelorSAM2550Verden sett hjemmefra: Fremstillinger av "de andre" i media, bistand og humanitært arbeid
MasterSAM5144Religion and Human Rights
MasterSAM5145Religions Facing the Global Ecological Challenges
MasterSAM5146Religion and Development
MasterSAM5148Ethics and Global Issues
MasterSAM5150Religion, Identity and Populism
MasterST525Filosofi og hermeneutikk
BachelorTEOL1110Hebraisk 1: Grunnelementer
BachelorTEOL1220Gresk 2: Tekstarbeid
BachelorTEOL1410Introduction to Church History and Christian Denominations
BachelorTEOL1570Praktisk teologi for lokalpredikanter i Metodistkirken
BachelorTEOL1580Praktisk teologi for offiserskandidater i Frelsesarmeen
BachelorTEOL1592Youth Ministry
BachelorTEOL1610Introduction to Contemporary Mission Studies
BachelorTEOL1612Worldviews in Media and Popular Culture: A Missiological Approach
BachelorTEOL1810Introduction to Digital Media in Ministry and Mission
BachelorTEOL1812Digital Media in Ministry and Mission: Blogging
BachelorTEOL2210Nytestamentlig metode og kontekst, Johannesevangeliet og paulinsk teologi
BachelorTEOL2310Teologihistorie
BachelorTEOL2410Luthersk teologi i dag
BachelorTEOL2442Økologisk teologi og globalisering, katolske perspektiver
BachelorTEOL2480Frelsesarmeens teologi
BachelorTEOL2510Menighetspraksis med gudstjenesteledelse og forkynnelse
BachelorTEOL2540Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis
BachelorTEOL2544Bacheloroppgave
BachelorTEOL2630Økumenikk: grunnlagsspørsmål og arbeidsformer
BachelorTEOL2715Bibelen 2: GT, NT og bibelteologi
BachelorTEOL2740Kulturanalyse: Teologi og populærkultur
BachelorTEOL2770Metodismens historie og teologi
BachelorTEOL2771Metodismens historie og teologi 2
BachelorTEOL2950Bacheloroppgave i teologi
MasterTEOL5115Salmene og troens liv
MasterTEOL5215Første Korinterbrev og Johannes Åpenbaring
MasterTEOL5410Åpenbaring, trinitet og inkarnasjon
MasterTEOL5469Økologisk teologi og globalisering, katolske perspektiver
MasterTEOL5511Trosopplæring og gudstjenesteliv med praksis
MasterTEOL5520Stiftspraksis/pastoral praksis i menighet. Gudstjenesteøvelser
MasterTEOL5530Avsluttende praktikum
MasterTEOL5571Trosfortellingsgruppe
MasterTEOL5620Spiritualitet mellom øst og vest - kristne trospraksiser og dialog
MasterTEOL5630Økumenikk: grunnlagsspørsmål og arbeidsformer
MasterTEOL5710Mellom tekst og preken: Hermeneutiske og homiletiske perspektiver
MasterTEOL6135Studieopphold i Jerusalem
MasterTEOL6236Studieopphold i Jerusalem
MasterTEOL6340Nordisk reformasjonshistorie og norsk liturgi- og salmehistorie