I emnekatalogen finner du detaljert informasjon om det enkelte emne som inngår i ditt studieprogram eller fag.

NB! Endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

Tilbake til emnekatalogens forside...

Emner som undervises høsten 2016

   Grad   Emnekode   Emnenavn
MasterAVH5010Masteroppgave i teologi:
MasterAVH5020Masteroppgave i kristendomskunnskap
MasterAVH5035Masteroppgave Religion, Society and Global Issues:
MasterAVH5040Masteroppgave i kirkelig undervisning:
MasterAVH505Masteroppgave erfaringsbasert master i KRLE/Religion og etikk:
MasterAVH5050Masteroppgave lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5055Masteroppgave Lektorprogram i KRLE/ religion og etikk og samfunnsfag:
MasterAVH5065Masteroppgave profesjonsstudiet i teologi:
MasterAVH8010Masteroppgave i klinisk sjelesorg:
MasterAVH8020Masteroppgave i praktisk teologi:
BachelorBAO2700Bacheloroppgave
MasterBIB511Bibelteologi
MasterDIA5110Diakoniens bibelske og teologiske grunnlag
MasterDIA5115Diakoniens teologi med vekt på frigjøringsteologiske perspektiver
MasterDIA5120Sjelesorg
MasterDIA5610Bibel og diakoni i et fattigdomsperspektiv
BachelorEX1020Examen facultatum
BachelorEX1025Examen facultatum, samfunnsfaglig variant
BachelorFIL2010De store spørsmålene
MasterFIL5010De store spørsmålene
BachelorHIS1040Sahidic Coptic 1
MasterHIS5010The historical study of religion: Multidisciplinary theoretical perspectives
MasterHIS5020Religious change, exchange and counterchange: A long-term historical perspective
MasterHIS5030Owning and sharing holy matter: texts, artefacts and places
MasterHIS5040Sahidic Coptic 1
BachelorK-RLE1110K/RLE grunnstudier høst
BachelorK-RLE1115K/RLE grunnstudier høst - Lektorprogrammet
BachelorK1010Bibelfag
MasterK5410Systematisk teologi
MasterK5415Dogmatikk og etikk for kirkelig undervisning
BachelorKRLE1010Religion, etikk og filosofi
BachelorKRLE1030Bibelen, religion og religionspedagogikk
BachelorLED2541Ledelse og medarbeiderskap
MasterMET5010Empiriske forskningsmetoder
MasterNT513Det nye testamentet - bibelteologi
BachelorPED1030Ungdomskultur og trosopplæring
BachelorPED2010Barn og unge i trosopplæringen
MasterPKU502Pastoralklinisk utdanning, 2. kurs
BachelorPPU1010Pedagogikk 1, religionsdidaktikk og praksis
BachelorPRA1001Praksis - Lektorprogrammet
BachelorPRA1003Praksis - Lektorprogrammet
BachelorPRA1005Praksis - Lektorprogrammet
MasterPT508Menighetspraksis
MasterPT510Sjelesorg
BachelorRL1010Religionsvitenskap
BachelorRL1020Livssynskunnskap og religionspedagogikk
BachelorRL2030Islam (for lektorstudenter)
BachelorRL2050Kristendommens kulturhistorie
MasterRL5075Filosofi
BachelorRLE2620Caravaggios religiøse kunst
MasterRP501Religion og læring
MasterRPSY501Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner
BachelorSAM1010Samfunnsfaglige perspektiver
BachelorSAM1021Samfunnsfaglige metoder
BachelorSAM1030Ungdomskultur
BachelorSAM1070Religion og samfunn: Norge i dag
BachelorSAM1515Interkulturell kommunikasjon
BachelorSAM1525Interkulturell kommunikasjon - Studieopphold
BachelorSAM2040Demokrati, menneskerettigheter og religion
BachelorSAM2070Religion og samfunn II: Religionssosiologisk fordypning
MasterSAM5110Religion in the Public Sphere
MasterSAM5120Religion, Culture and Global Issues
MasterSAM5130Religion, Conflict and Reconciliation
MasterTE607Kristendommens kulturhistorie
BachelorTEOL1120Hebraisk 2: Tekstarbeid
BachelorTEOL1210Gresk 1: Grunnelementer
BachelorTEOL1220Gresk 2: Tekstarbeid
BachelorTEOL1415Introduction to Systematic Theology
BachelorTEOL1510Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi
BachelorTEOL1540Innføring i praktisk teologi med praksis
BachelorTEOL1590Practical Theology and Congregational life
BachelorTEOL1591Christian Leadership in Church and Society
BachelorTEOL1611Holistic Mission: Diaconia, Reconciliation, and Cross-cultural Ministry
BachelorTEOL1715Introduction to the Bible
BachelorTEOL1720Ex.phil, ex.fac og verdensreligionene
BachelorTEOL1811Digital Media in Ministry and Mission: Practical Project
BachelorTEOL2450Kristen initiasjon: Troen, dåpen og Ånden
BachelorTEOL2542Ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis
MasterTEOL5110Det gamle testamentets profetlitteratur og gammeltestamentlig teologi
MasterTEOL5210Det nye testamente: De synoptiske evangeliene: Historie, tradisjon og fortelling
MasterTEOL5215Første Korinterbrev og Johannes Åpenbaring
MasterTEOL5310Moderne teologi- og nyere norsk kirkehistorie
MasterTEOL5420Etikk og religionsfilosofi
MasterTEOL5510Sjelesorg med institusjonspraksis
MasterTEOL5520Stiftspraksis med øvingsdager
MasterTEOL5530Avsluttende praktikum
MasterTEOL5580Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner
MasterTEOL5610Misjon i forandring - hovedspørsmål i missiologien
MasterTEOL6110Hebraisk fordypning
MasterTEOL8581Prest og teolog i praksis
MasterTEOL8591Kirkelig arbeidsveilederutdanning
MasterTEOL8592Prest og teolog i praksis