Eksamen

Eksamen

På disse sidene finner du informasjon om eksamen.

Fakta: 

Kontakt:
Før du tar kontakt, se om du finner informasjonen du leter etter på disse nettsidene.

Studieresepsjonen:

22 59 06 24

Eksamenskontoret:
eksamen@mf.no
22 59 05 00 (kl.08:15-14:00)

Tips: Studenthelsetjenesten (SiO) gir deg ti råd til eksamenstiden.

Eksamensmelding
Hvert semester må du bekrefte utdanningsplanen og betale semesteravgiften. Dette gjør du i StudentWeb.  Fristen  er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Husk at du bør kontrollere at du er meldt til eksamen i emner som du planlegger å ta eksamen i dette semesteret. Dette gjør du ved å gå inn i StudentWeb og velge fanen «Aktive emner». Ta kontakt med studieadministrasjonen dersom det er en eventuell feil på vurderingsmeldingen din.

Eksamensformer
Hvilken eksamensform som gjelder for ditt emne og hvor lang tid du har til disposisjon, finner du i emnebeskrivelsen. Her finner du også informasjon om en eksamensform skal brukes alene eller i kombinasjon med andre eksamensformer. Eksamensformene angis nærmere i Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet (se under Forskrifter og regelverk i menyen til venstre).

Trekkfrist/eksamensforsøk
Du har rett til tre eksamensforsøk i hvert emne. Hvis du ikke møter til eksamen gjelder det som et eksamensforsøk. Det er derfor viktig at du trekker deg fra eksamener du er meldt opp til, som du ikke skal ta. Du trekker deg fra eksamen på StudentWeb, ved å velge fanen «Aktive emner». Marker det aktuelle faget, trykk på knappen «Trekk fra vurdering» og følg instruksjonene videre. Dersom du ikke består studiekrav i et emne vil det også gjelde som ett eksamensforsøk.

Eksamensoppgaver
Tidligere eksamensoppgaver blir lagt ut i Eksamensinformasjons-rommet i Fronter.

Målform og eksamensspråk
Du har rett til å velge målform ved eksamen og skriftlige innleveringer. Du registrerer ønsket målform i StudentWeb i forbindelse med semesterregistrering. Målformen du har valgt gjelder inntil du eventuelt endrer målform igjen.

I de fleste emner gis eksamensoppgavene på norsk, men noen emner kan være på engelsk eller et annet språk. Eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk, eller følge språket som er fastsatt for studieprogrammet. Emnebeskrivelsen gir mer informasjon om hvilke språk som gjelder hvert emne.