Doktorgrad og karriereveiledning

De 80 doktorgradskandidatene fra MF frem til 2014 har alle fått arbeid relatert til deres kompetanse.

70 % av disse har fått arbeid utenfor MF, fordelt på følgende sektorer:

ca. 40 % ved andre norske universiteter og høgskoler (UHR-sektoren)
ca. 20 % ellers i det norske samfunn, skole og kirke
ca. 10 % internasjonalt (inkludert UHR-sektoren internasjonalt)

Totalt har hele 70 prosent av doktorgradskandidatene fra MF fått arbeid i UHR-sektoren i Norge.

Fakultetet ønsker å bidra til karriereveiledning og karriereutvikling for sine ph.d.-studenter. Samfunnet trenger mennesker med doktorgradskompetanse innen MFs fagområder. Med en ph.d.-grad kan du gjøre alt du kunne med mastergrad, men også få nye muligheter til å jobbe mer spesialisert.