Etterutdanning: Kirke

Etterutdanning: Kirke

Alle våre kurs og fagdager som ikke gir studiepoeng, kan gi deg nyttig faglig oppdatering og inspirasjon i hverdagen. Følg med under våre arrangementer - og se hva vi har å tilby i nærmeste fremtid!

> Gå til en oversikt over MFs kommende arrangementer

Ungdomsarbeid.no

Ungdomsarbeid.no

Ungdomsarbeid.no er både et tidskrift på nett og et internettfellesskap.

Ungdomsarbeid.no er et møtepunkt på nett for alle ungdomsledere i ulike kristne sammenhenger. Her får du faglig input, refleksjoner, ressurser og anmeldelser. Ungdomsarbeid.no drives av Det teologiske menighetsfakultet og en rekke kristne barne- og ungdomsorganisasjoner.

Med over 200 artikler og over 10 ulike temaer, har ungdomsarbeid.no vokst til å bli en stor ressurs for alle som jobber med kristent ungdomsarbeid. I fremtiden skal det løftes frem enda flere temaer som er viktige for arbeid med ungdom. Ulike skribenter skriver korte og lange artikler, og det settes fokus på viktige saker og godt faglig innhold. Andre ressurser på nettstedet vil være ulike tips og anmeldelser av film, bøker og musikk. 

Ungdomsarbeid.no ble etablert i 2008 i forlengelse av studien "Ung, tro og hverdag" ved Morten Holmqvist.

Redaktører: Astrid Sandsmark og Maria Saxegaard.

www.ungdomsarbeid.no

Konferanse om ungdom, kultur og trosopplæring (UKT)

kirke med ballonger

Konferanse om ungdom, kultur og trosopplæring (UKT)

UKT-konferansen er en fagkonferanse i kristent ungdomsarbeid. Konferansen starter med Trosopplæringskonferansen

Når kirke lykkes

I skjæringspunktet mellom kirkens tro og ungdommers behov ligger kirkens ungdomsarbeid. I møte med en sekularisert ungdomsgenerasjon trenger kirkelig ungdomsarbeid og kristne folkehøgskoler nye arbeidsformer og strategier for å være  livsnære trosarenaer.

På UKT-konferansen i oktober 2018 spør vi:
Hva kjennetegner ungdomsarbeid som lykkes? 
Hvordan kan kristent ungdomsarbeid og folkehøgskoler bidra til å utvikle teologi som gir menig for ungdom i dag?  

Vi løfter fram forskning og praksis som formidler kirke på en god måte til dagens unge.

Kom og bli inspirert! 

Bidragsytere:

Nick Shepherd – rådgiver for erkebiskopen i den anglikanske kirke i England 
Jens Bjelland Grønvold - Programutvikler for ungt lederskap Norges KFUK-KFUM 
Johan Lövgren – folkehøgskole lærer og leverer en p.hd. i disse dager med empiri fra kristne folkehøgskoler

 

VELKOMMEN TIL ALLE:

  • Ansatte og frivillige som jobber med ungdom i kirker, organisasjoner og skoler
  • Lærere, menighetsledere, prester, pastorer, kateketer, kirkemusikere, diakoner
  • Studenter

Sted 
Dag 1 (17.10) er vi sammen på Trosopplæringskonferansen. For mer informasjon se: trosopplæringskonferansen.no.
Dag 2 (18.10) og 3 (19.10) blir på MF: Gydas vei 4, Oslo​

 

Mer informasjon og påmelding kommer.