Religion, Society and Global Issues

RSGI
Fakta: 

Language of Instruction
English

Duration
2 years (120 ECTS)

Application Deadline
February 1st
Nordic citizens June 1st
SøknadsWeb

Utveksling
Du kan ta deler av mastergraden i utlandet.

Religion, Society and Global Issues