Kirkelig undervisning

Fakta: 

Varighet:
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist:
1. juni for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak via SøknadsWeb

Master i kirkelig undervisning vil ha neste oppstart for nye studenter høsten 18.

Opptakskrav:
Bachelor med 80 studiepoeng kristendom/RLE og minimum snittkarakter C. Studenter med lærerutdanning eller 4-årig kateketutdanning kan søke innpassing med avkorting til 1 1/2  år.

 

Elise Frøyen skal bli kateket

– Jeg liker å drive med barne-
og ungdomsarbeid i menighet,
og synes teologi og
menighetspedagogikk er 
interessante fag. MF har et
utrolig godt studiemiljø,
både faglig og sosialt.

Kirkelig undervisning