Religion, kultur og samfunn

Utenfor stortinget i Oslo
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samordna Opptak.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Religion, kultur og samfunn

Studieretning: KRLE

Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samorda Opptak.
Studiekode SO: 190 482

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Studieretning: KRLE

Studentene har stor valgmulighet når det gjelder øvrige emner som kan inngå i studieprogrammet.

Ved MF tilbys aktuelle valgemner innen følgende fagområder:

 • Kristendom/KRLE
 • Samfunnsfag (enkeltemner eller årsstudium)
 • Interkulturell kommunikasjon (enkeltemner eller årsstudium)
 • Teologi
 • Pedagogikk
 • Religion og estetikk

Studieløp
I graden inngår minst 80 studiepoeng Kristendom/KRLE. Av disse er 50 stp obligatoriske emner på grunnivå og 30 stp valgfrie emner på fordypningsnivå. Dessuten inngår Ex.phil (10 stp) og Ex.fac (10 stp). De resterende 80 studiepoengene fylles av fritt valgte emner. Merk at for studenter som ønsker å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå i bachelorgraden.

Ta kontakt med studieveileder om dette.

Det er mulig å få innpasset studier fra andre institusjoner i bachelorgraden ved MF.

Kontakt:
E: skole@mf.no

Studieretning: samfunnsfag

Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samorda Opptak.
Studiekode SO: 190 482

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Studieretning: samfunnsfag

Du har stor valgmulighet når det gjelder øvrige emner som kan inngå i studieprogrammet. MF tilbyr valgemner innen:

 • Kristendom/KRLE (enkeltemner eller årsstudium)
 • Samfunnsfag (enkeltemner eller årsstudium)
 • Interkulturell kommunikasjon (enkeltemner eller årsstudium)
 • Teologi
 • Pedagogikk
 • Religion og estetikk

Studieløp
I graden inngår minst 80 studiepoeng samfunnsfag. Av disse er 60 stp obligatoriske emner på grunnivå og 20 stp valgfrie emner. Dessuten inngår Ex.phil (10 stp) og Ex.fac (10 stp). De resterende 80 studiepoengene fylles av fritt valgte emner. Merk at for studenter som ønsker å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå i bachelorgraden.

Ta kontakt med studieveileder om dette.

Det er mulig å få innpasset studier fra andre institusjoner i bachelorgraden ved MF.

Studenter som ønsker å ta Årsstudium i interkulturell kommunikasjon i sin nåværende form som en del av sitt utdanningsløp, anbefales å ta dette fra høsten 2018. Høsten 2019 forventes en større endring av programmet.

Kontakt:
e-post: skole@mf.no

Studieretning: religion og samfunn

Studer religion og samfunn på MF!
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samorda Opptak.
Studiekode SO: 190 482

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Studieretning: religion og samfunn

Med kunnskap om religion og kultur kan vi forstå hvordan et samfunn fungerer og hvilke verdier det bygger på. Samtidig formes også religion av samfunnet rundt seg, og samfunnsfagene tilbyr perspektiver på religion som utdyper forståelsen av religiøsitet, tradisjoner og verdisyn.

Studieløp
Graden består av 80 studiepoeng kristendom/RLE og 20 studiepoeng Ex.phil/Ex.fac, og 80 studiepoeng samfunnsfag. I hvert fag stilles det bestemte krav til fordypning i 80-gruppen. Merk at for studenter som ønsker å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå i bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder om dette.

Kontakt:
e-post: skole@mf.no