Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT)

UKT
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samordna Opptak.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Utveksling
Du kan ta deler av bachelorgraden i utlandet.

Kontakt
skole@mf.no

Eli Andrea Revling Holm studerer UKT.

– Jeg har lyst til å jobbe med
ungdommer og ville
kombinere det med troen min.
Da var UKT et naturlig valg.
Studiet er variert og 
spennende, og gir kompetanse
i mange ulike, interessante fag.
Og lærerne er motiverende
og utrolig flinke!

Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT)