Interkulturell kommunikasjon

Fakta: 

 

Varighet:
1 år/ 60 studiepoeng

Søknadsfrist:
15. april gjennom Samordna Opptak

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse

Studietur til Kina

e-post:

Interkulturell kommunikasjon