Kristendom/KRLE

Kristendom/RLE
Fakta: 

Varighet: 1 år/60 studiepoeng
Oppstart: august
Søknadsfrist: 15. april gjennom Samordna Opptak.
 

 

 

Mari Jensen studerer årsstudium i KRLE

– Jeg valgte dette studiet fordi 
jeg er interessert i religion,
og 
jobber med konfirmanter. 
Jeg har fått
bredere forståelse
for samfunnet vårt og folkene 
vi lever sammen med. Dette 
er et fag som kan 
brukes til 
veldig mye! 

Kristendom/KRLE