Master

Master studier MF Oslo

Master

Visste du at MF har et av Norges største forskningsmiljø på teologi, religion og samfunn? Vi har også mange engasjerte og dyktige studenter. MF scorer dessuten høyt på studenttrivsel. Kanskje du vil bli en del av MF-miljøet her midt på Majorstua og rett ved Blindern? 

MF tilbyr masterprogrammer på heltid og deltid. Et masterstudium er et toårig fulltidsstudium som bygger på faglig fordypning i bachelorgraden.

Søknad og opptak skjer ved MF.

 

Kontakt:
e-post: student@mf.no

Teologi

Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni for studiestart om høsten (løpende opptak frem til semesterstart).
Søk via SøknadsWeb

Opptakskrav
Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende.

Utveksling
​​Du kan ta deler av mastergraden i utlandet.

Teologi

Lektorprogrammet

Lektorutdanningen
Fakta: 

Varighet 
5 år

Søknadsfrist
15. april via Samordna opptak, også hvis du allerede er MF-student (1. mars for spesielle søkergrupper). 
Studenter fra andre studiesteder kan søke om innpassing i programmet.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norskfagene og 4,0 i matematikk.

Forkurs i matematikk
Har du mellom 3 og 4 i matematikk? Da kan du delta på forkurs om sommeren for å oppfylle kravet.

Politiattest
Søkere må legge frem politiattest i forbindelse med opptak.

Utveksling 
Les mer om
studier i utlandet.

Sahal Hashi vil bli lektor

–​ Lærerne gjør samfunnets viktigste jobb - de utdanner den kommende generasjonen. Og jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med barn og unge. På MF får jeg fordype meg i religion og samfunnsfag, som er mine favorittfag. Jeg stortrives!

Lektorprogrammet

Religion, Society and Global Issues

RSGI
Fakta: 

Language of Instruction: English

Duration:
4 semesters full-time/120 ECTS

Application Deadline: (international students)
February 1st - SøknadsWeb

Application Deadline: (Applicants with Norwegian/Nordic citizenship)
June 1st  - SøknadsWeb

Utvekslings
Du kan ta deler av mastergraden i utlandet.

Religion, Society and Global Issues

History of Religions

Fakta: 

Language of instruction
English

Duration
4 semesters full-time/120 ECTS

Application deadlines
- International: Feb 1st
- Nordic citizen: June 1st

Online application opens November 1st

History of Religions

  • Why is Jerusalem still such a contested place?
  • What are the reasons for the systematic destruction by the Islamic State (IS) of the cultural heritage of the past?
  • Why do sacred texts produced centuries ago continue to shape the lives of people today?
  • How are they used and abused?
  • Why does the sword sometimes replace the word in religious matters?
  • How did religious groups, ideas and artifacts travel from one continent to another and how did that migration transform them?
  • In other words, how did religious conflicts and encounters shape the modern world and why do they still matter today?

These are some of the topics MF Norwegian School of Theology tackles in its M.Phil programme in History of Religions, with a primary focus on Religion in the Pre-Modern World: Encounters and Conflicts.

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid)

Erfaringsbasert master i RLE/religion og etikk (deltid)
Fakta: 

Varighet
3 år / 90 studiepoeng

Søknadsfrist
15. juni for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak via SøknadsWeb

Veien videre
Studiet gir en dypere og mer helhetlig forståelse av KRLE/religion- og etikkfaget i møte med andre fag, samfunnet og kulturen, samt dyktiggjør til yrkesutøvelse i skole, samfunn og kirke.

Se brosjyre for masteren her!

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid)

Diakoni

Fakta: 

Master i diakoni tilbys i samarbeid med VID (tidl. Diakonhjemmet). 

Søknadsfrist
15. april for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Heltidsstudenter søker til MF via SøknadsWeb – mens deltidsstudenter søker til VID.

Utveksling
Du kan ta deler av mastergraden i utlandet.

Diakoni

Kirkelig undervisning

Fakta: 

Varighet:
2 år / 120 studiepoeng
Søknadsfrist:
1. juni for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak via SøknadsWeb
Master i kirkelig undervisning vil ha neste oppstart for nye studenter høsten 18.

Opptakskrav:
Bachelor med 80 studiepoeng kristendom/RLE og minimum snittkarakter C. Studenter med lærerutdanning eller 4-årig kateketutdanning kan søke innpassing med avkorting til 1 1/2  år.

 

Elise Frøyen skal bli kateket

– Jeg liker å drive med barne-
og ungdomsarbeid i menighet,
og synes teologi og
menighetspedagogikk er 
interessante fag. MF har et
utrolig godt studiemiljø,
både faglig og sosialt.

Kirkelig undervisning

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)
Fakta: 

Varighet
Graden har et omfang på 120 studiepoeng. Normalt vil graden gjennomføres i løpet av 5-6 år, vekslende mellom heltids- og deltidsstudieperioder.

Søknadsfrist
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema.

Opptakskrav
For opptak til studieprogrammet kreves fullført cand.theol.-grad inkludert praktikum, master i teologi / kristendomskunnskap, mastergrad i diakoni, eller tilsvarende grad med minst 300 studiepoeng, der sjelesorg inngår i grunnutdanningen. Det kreves normalt to års praksis fra kirkelig tjeneste. Videre kreves det at man kan nyttiggjøre seg en prosessorientert / klinisk læringsmodell og har grunnleggende forutsetninger for å ta hånd om praksisinstitusjonenes konfidenter på en forsvarlig måte. Dette siste er et særskilt krav som gjelder for PKU-emnene, og dermed hele graden, siden PKU-emnene er integrert i studieprogrammet.

Her finner du håndbok for PKU i Norge​

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)

Metodistisk presteutdanning

Metodistisk presteutdanning

Praktisk teologi

Fakta: 

Varighet
Graden har et omfang på 90 studiepoeng, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Hvor lang tid det vil ta å fullføre graden, avhenger av den enkelte student.

Søknadsfrist
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema.

Opptakskrav
For å bli tatt opp til erfaringsbasert master i praktisk teologi må man være tildelt graden cand. theol. eller tilsvarende, og ha minimum 2 års praksis i prestetjeneste. Fakultetet avgjør hva som er relevant praksis. For øvrig følger opptaket de til enhver tid fastsatte forskrifter og reglementer.

Praktisk teologi