Master

Master
Fakta: 

Utvekslingsstudier

«Å studere i utlandet gir muligheten til å vokse kulturelt, spirituelt, mentalt og kunnskapsmessig. Jeg kan anbefale Wartburg fordi jeg lærte mye om både meg selv og andre i tillegg til de tette båndene mellom studenter og ansatte».

Morgan Berg
- Utvekslingsstudent ved Wartburg Seminary, USA

For mer informasjon om utvekslingsstudier, følg denne lenka

Master

Diakoni

Fakta: 

Master i diakoni tilbys i samarbeid med VID (tidl. Diakonhjemmet). 

Søknadsfrist:
15. april for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Heltidsstudenter søker til MF via SøknadsWeb – mens deltidsstudenter søker til VID.

Utvekslingsstudier?
For mer informasjon om utvekslingsstudier, følg denne lenka

Diakoni

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid)

Erfaringsbasert master i RLE/religion og etikk (deltid)
Fakta: 

Varighet:
3 år / 90 studiepoeng

Søknadsfrist:
15. juni for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak med eget søknadsskjema/
SøknadsWeb

Veien videre:
Målet med studieprogrammet er å gi en dypere og mer helhetlig forståelse av RLE/religion- og etikkfaget i møte med andre fag, samfunnet og kulturen, samt å dyktiggjøre til yrkesutøvelse i skole, samfunn og kirke.

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk (deltid)

Katolsk presteutdanning

Katolsk presteutdanning

Kirkelig undervisning

Fakta: 

Varighet:
2 år / 120 studiepoeng
Søknadsfrist:
1. juni for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak via SøknadsWeb

Opptakskrav:
Bachelor med 80 studiepoeng kristendom/RLE og minimum snittkarakter C. Studenter med lærerutdanning eller 4-årig kateketutdanning kan søke innpassing med avkorting til 1 1/2  år.

 

Elise Frøyen skal bli kateket

– Jeg liker å drive med barne-
og ungdomsarbeid i menighet,
og synes teologi og
menighetspedagogikk er 
interessante fag. MF har et
utrolig godt studiemiljø,
både faglig og sosialt.

Kirkelig undervisning

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)
Fakta: 

Varighet:
Graden har et omfang på 120 studiepoeng. Normalt vil graden gjennomføres i løpet av 5-6 år, vekslende mellom heltids- og deltidsstudieperioder.

Søknadsfrist:
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema som du finner her

Opptakskrav:
For opptak til studieprogrammet kreves fullført cand.theol.-grad inkludert praktikum, master i teologi / kristendomskunnskap, mastergrad i diakoni, eller tilsvarende grad med minst 300 studiepoeng, der sjelesorg inngår i grunnutdanningen. Det kreves normalt to års praksis fra kirkelig tjeneste. Videre kreves det at man kan nyttiggjøre seg en prosessorientert / klinisk læringsmodell og har grunnleggende forutsetninger for å ta hånd om praksisinstitusjonenes konfidenter på en forsvarlig måte. Dette siste er et særskilt krav som gjelder for PKU-emnene, og dermed hele graden, siden PKU-emnene er integrert i studieprogrammet.

Her finner du håndbok for PKU i Norge​

Klinisk sjelesorg (heltid og deltid)

Kristendomskunnskap

Kristendom
Fakta: 

Varighet:
2 år/120 studiepoeng
Søknadsfrist:
1. juni for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak med eget søknadsskjema/SøknadsWeb.
Opptakskrav:
Bachelor med 80 studiepoeng Kristendom/ RLE, der minimum 20 sp er på fordypningsnivå. Minimum snittkarakter C (evt. 2,7) på fordypningsenheten. Forkunnskaper i gresk/hebraisk er nødvendig hvis en skal ta studieemner med grunnspråklige bibelstudier.

Utvekslingsstudier?
For mer informasjon om utvekslingsstudier, følg denne lenka

Kristendomskunnskap

History of Religions

Fakta: 

Language of Instruction:
English
Duration:
4 semesters full-time/120 ECTS

Application deadlines:
1st February: Applicants with citizenship from a country outside Europe.  
1st June: Applicants with a Norwegian ID-number and citizenship.

Admission requirements

History of Religions

  • Why is Jerusalem still such a contested place?
  • What are the reasons for the systematic destruction by the Islamic State (IS) of the cultural heritage of the past?
  • Why do sacred texts produced centuries ago continue to shape the lives of people today?
  • How are they used and abused?
  • Why does the sword sometimes replace the word in religious matters?
  • How did religious groups, ideas and artefacts travel from one continent to another and how did that migration transform them?
  • In other words, how did religious conflicts and encounters shape the modern world and why do they still matter today?

These are some of the topics MF Norwegian School of Theology tackles in its new M.Phil programme in History of Religions, with a primary focus on Religion in the Pre-Modern World: Encounters and Conflicts.

Lektorprogrammet

Lektorutdanningen
Fakta: 

Varighet: 5 år
Opptakskrav:
Generell studiekompetanse. Studenten må ha: minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (gjennomsnitt av hovedmål, sidemål og muntlig) og 4,0 i matematikk (f.o.m. høsten 2016). ​

Forkurs i matematikk:
Har du mellom 3 og 4 i matematikk? Da kan du delta på forkurs om sommeren for å oppfylle kravet. Les mer om det her.

Politiattest:
Søkere til lektorprogrammet må legge frem politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i forskrift om opptak til høyere utdanning.
Søknadsfrist: 15. april (1.mars for spesielle søkergrupper). Nettsøknad hos Samordna opptak. De som allerede er tatt opp som studenter ved MF, søker lokalt om opptak på programmet. Studenter fra andre universiteter og høyskoler kan innpasses i programmet etter søknad.

Utvekslingsstudier?
For mer informasjon om utvekslingsstudier, følg denne lenka

Sahal Hashi vil bli lektor

–​ Lærerne gjør samfunnets viktigste jobb - de utdanner den kommende generasjonen. Og jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med barn og unge. På MF får jeg fordype meg i religion og samfunnsfag, som er mine favorittfag. Jeg stortrives!

Lektorprogrammet

Metodistisk presteutdanning

Metodistisk presteutdanning

Praktisk teologi

Fakta: 

Varighet:
Graden har et omfang på 90 studiepoeng, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Hvor lang tid det vil ta å fullføre graden, avhenger av den enkelte student.

Søknadsfrist:
Løpende opptak hele året. Vi anbefaler at du søker om opptak til det semesteret du starter på avhandlingsarbeidet. Bruk eget søknadsskjema som du finner her.

Opptakskrav:
For å bli tatt opp til erfaringsbasert master i praktisk teologi må man være tildelt graden cand. theol. eller tilsvarende, og ha minimum 2 års praksis i prestetjeneste. Fakultetet avgjør hva som er relevant praksis. For øvrig følger opptaket de til enhver tid fastsatte forskrifter og reglementer.

Praktisk teologi

Religion, Society and Global Issues

RSGI
Fakta: 

Language of Instruction: English
Duration:
4 semesters full-time/120 ECTS

Application Deadline: (international students)
February 1st - SøknadsWeb

Application Deadline: (Applicants with Norwegian/Nordic citizenship)
June 1st  - SøknadsWeb

Utvekslingsstudier?

For mer informasjon om utvekslingsstudier, følg denne lenka

Religion, Society and Global Issues

Teologi

Fakta: 

Varighet:
2 år/ 120 studiepoeng
Søknadsfrist:
1. juni for studiestart om høsten med løpende opptak frem til semesterstart. Lokalt opptak med eget søknadsskjema /SøknadsWeb.
Opptakskrav:
Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende.

Utvekslingsstudier?
For mer informasjon om utvekslingsstudier, følg denne lenka

Teologi