Bachelor

Bachelor

Bachelor

Er du interessert i å lære mer om kultur, religion eller samfunn? Vi har mange spennende bachelorprogram du kan velge mellom. Se utvalget i menyen.

Veien videre på MF
Etter å fullført bachelorgraden kan du studere til master. Se MFs masterprogram her.
Etter mastergraden kan du søke deg til doktorgradsstudier. Les mer om MFs ph.d.-utdanning her.

Religion, kultur og samfunn

Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samordna Opptak.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Religion, kultur og samfunn

Studieretning: KRLE

Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samorda Opptak.
Studiekode SO: 190 482

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Studieretning: KRLE

Studentene har stor valgmulighet når det gjelder øvrige emner som kan inngå i studieprogrammet.

Ved MF tilbys aktuelle valgemner innen følgende fagområder:

 • Kristendom/KRLE
 • Samfunnsfag (enkeltemner eller årsstudium)
 • Interkulturell kommunikasjon (enkeltemner eller årsstudium)
 • Teologi
 • Pedagogikk
 • Religion og estetikk

Studieløp
I graden inngår minst 80 studiepoeng Kristendom/KRLE. Av disse er 50 stp obligatoriske emner på grunnivå og 30 stp valgfrie emner på fordypningsnivå. Dessuten inngår Ex.phil (10 stp) og Ex.fac (10 stp). De resterende 80 studiepoengene fylles av fritt valgte emner. Merk at for studenter som ønsker å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå i bachelorgraden.

Ta kontakt med studieveileder om dette.

Det er mulig å få innpasset studier fra andre institusjoner i bachelorgraden ved MF.

Kontakt:
E: skole@mf.no

Studieretning: samfunnsfag

Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samorda Opptak.
Studiekode SO: 190 482

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Studieretning: samfunnsfag

Studentene har stor valgmulighet når det gjelder øvrige emner som kan inngå i studieprogrammet. Ved MF tilbys valgemner innen:

 • Kristendom/RLE (enkeltemner eller årsstudium)
 • Samfunnsfag (enkeltemner eller årsstudium)
 • Interkulturell kommunikasjon (enkeltemner eller årsstudium)
 • Teologi
 • Pedagogikk
 • Religion og estetikk

Studieløp
I graden inngår minst 80 studiepoeng samfunnsfag. Av disse er 60 stp obligatoriske emner på grunnivå og 20 stp valgfrie emner. Dessuten inngår Ex.phil (10 stp) og Ex.fac (10 stp). De resterende 80 studiepoengene fylles av fritt valgte emner. Merk at for studenter som ønsker å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå i bachelorgraden.

Ta kontakt med studieveileder om dette.

Det er mulig å få innpasset studier fra andre institusjoner i bachelorgraden ved MF.

Studenter som ønsker å ta Årsstudium i interkulturell kommunikasjon i sin nåværende form som en del av sitt utdanningsløp, anbefales å ta dette fra høsten 2016. Høsten 2017 forventes en større endring av programmet.

Kontakt:
e-post: skole@mf.no

Studieretning: religion og samfunn

Studer religion og samfunn på MF!
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samorda Opptak.
Studiekode SO: 190 482

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Studieretning: religion og samfunn

Med kunnskap om religion og kultur kan vi forstå hvordan et samfunn fungerer og hvilke verdier det bygger på. Samtidig formes også religion av samfunnet rundt seg, og samfunnsfagene tilbyr perspektiver på religion som utdyper forståelsen av religiøsitet, tradisjoner og verdisyn.

Studieløp
Graden består av 80 studiepoeng kristendom/RLE og 20 studiepoeng Ex.phil/Ex.fac, og 80 studiepoeng samfunnsfag. I hvert fag stilles det bestemte krav til fordypning i 80-gruppen. Merk at for studenter som ønsker å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå i bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder om dette.

Kontakt:
e-post: skole@mf.no

Teologi

Teologi
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samordna Opptak.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Veien videre
Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier i teologi.

Utveksling
Du kan ta deler av bachelorgraden din i utlandet.

Teologi

Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT)

UKT
Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng)

Søknadsfrist
15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samordna Opptak.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Utveksling
Du kan ta deler av bachelorgraden i utlandet.

Kontakt
skole@mf.no

Eli Andrea Revling Holm studerer UKT.

– Jeg har lyst til å jobbe med
ungdommer og ville
kombinere det med troen min.
Da var UKT et naturlig valg.
Studiet er variert og 
spennende, og gir kompetanse
i mange ulike, interessante fag.
Og lærerne er motiverende
og utrolig flinke!

Ungdom, Kultur og Trosopplæring (UKT)