Årsstudium

Årsstudium ved MF

Årsstudium

Kristendom/KRLE

Kristendom/RLE
Fakta: 

Varighet: 1 år/60 studiepoeng
Oppstart: august
Søknadsfrist: 15. april gjennom Samordna Opptak.
 

 

 

Mari Jensen studerer årsstudium i KRLE

– Jeg valgte dette studiet fordi 
jeg er interessert i religion,
og 
jobber med konfirmanter. 
Jeg har fått
bredere forståelse
for samfunnet vårt og folkene 
vi lever sammen med. Dette 
er et fag som kan 
brukes til 
veldig mye! 

Kristendom/KRLE

Praktisk-pedagogisk utdanning

Fakta: 

Søknadsfrist: 1 juni

Søk via SøknadsWeb

Opptakskrav
Minimum 180 studiepoeng​
- min. 60 stp i samfunnsfag
- min. 60 stp i KRLE

Utsetter krav om mastergrad for PPU
Bachelorkandidater vil kunne søke opptak til PPU frem til og med studieåret 2018-2019. Kunnskapsministeren har forlenget overgangs-ordningen for opptak.

Praktisk-pedagogisk utdanning

Interkulturell kommunikasjon

Fakta: 

 

Varighet:
1 år/ 60 studiepoeng

Søknadsfrist:
15. april gjennom Samordna Opptak

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse

Studietur til Kina

e-post:

Interkulturell kommunikasjon

Samfunnsfag

Samfunnsfag
Fakta: 

Studiepoeng: 60
Oppstart: august
Søknadsfrist: 15. april gjennom Samordna Opptak.
Søknadskode: SO: 190 242

 

Samfunnsfag