Presserom

Presserom

Menighetsfakultetets virksomhetsområder er utdanning, forskning og formidling. I Kvalitetsreformen har det vært et mål å øke de høgre utdanningsinstitusjonenes samlede relevans for samfunnet:

Den tredje oppgave

"Formidling inngår i universitetene og høgskolenes samfunnsoppdrag, og blir ved siden av utdanning, forskning og utviklingsarbeid ofte omtalt som den tredje oppgave. Institusjonene skal formidle kunnskap om virksomheten og utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv. Institusjonene skal videre bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, bidra til innovasjon og verdiskaping og legge til rette for at institusjonenes ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten.

Målgruppene for institusjonenes formidlingsvirksomhet er andre fagmiljøer, kulturliv, arbeids- og næringsliv og allmennheten." (St.meld. nr. 7 (2007-2008) Kap. 6.3.1)

MF i media

MF i media

MFs ansatte og studenter er stadig engasjerte og intervjuet i ulike medier. MF bruker tjenesten Opoint som henter ut relevante nettartikler som omhandler MF som institusjon, eller som inneholder intervjuer med ansatte og studenter. Vi legger også ut noen utvalgte artikler fra papirpresse og lenker til lydfiler fra etermedier. Du finner MF i media her: http://www.mf.no/media.  

Pressekontakter

Pressekontakter

Rektor Prof. Vidar L. Haanes
talsperson
E: vidar.l.haanes@mf.no
T: 901 64 889 / 22 59 05 40

Fredrikke Ree Aadland
Kommunikasjonsrådgiver/Avd.leder
Bistår pressen med kontakt og tilrettelegging
E: fredrikke.r.aadland@mf.no
T: 22 59 05 50 / 411 04 268

Hilde Arnesen
​Kommunikasjonsrådgiver
Bistår pressen med kontakt og tilrettelegging
E: hilde.arnesen@mf.no
T: 22 59 05 52/452 61 716
 

Lena Skattum Sandvik (permisjon til august 2018)
Kommunikasjonsrådgiver/avd.leder
Bistår pressen med kontakt og tilrettelegging
E: lena.s.sandvik@mf.no
 

Faglige spørsmål
For faglige spørsmål og kommentarer, ta kontakt med våre ansatte direkte, eller se kompetansekatalogen.

Logo og bilder

Logo og bilder

MF har gjort et utvalg bilder tilgjengelige for pressen i høyoppløselig versjon:
- gå til pressebilder

Trenger du annet bildemateriale for å illustrere din omtale av MF, ta gjerne kontakt med info@mf.no

Logo
Menighetsfakultetets logo er ikke tilgjengelige som originaler på web, men oversendes på forespørsel til info@mf.no

Grafisk profil

Grafisk profil

MF har opphavsrett til egen visuell identitet med logo og grafiske elementer. Ethvert misbruk av retningslinjer for bruk av designprogrammet er i strid med åndsverkloven.

Designprogrammet er utviklet av Virtual Garden og Neue designstudio og forvaltes av informasjonsavdelingen ved MF.

Kontaktperson ved MF
Lena Skattum Sandvik
E: lena.s.sandvik@mf.no