Videreutdanning: Skole og samfunn

Videreutdanning skole MF
Fakta: 

Du søker om opptak via SøknadsWeb. 

Studentene betaler semesteravgift til MF og får studiekort fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) eller den lokale studentsamskipnaden. Krav til opptak er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse for søkere over 25 år.

Kontaktperson
Vil du vite mer? Ta kontakt med studieveileder Mona Gulbrandsen Bø. E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00.

For faglige spørsmål kontakt
Ann Midttun
Etter- og videreutdanningsleder
e-mail: Ann.Midttun@mf.no

Videreutdanning: Skole og samfunn

Deltidsstudier 

Januar 2018 starter MF opp nye deltidsstudier.
 

KRLE 1

Dette emnet har lørdagsundervisning våren 2018. Datoer legges snart ut.

Du tar 15 studiepoeng per semester.
Her kan du lese brosjyre for KRLE 1 og 2 (ny kommer snart)

KRLE 2

Også dette emnet går over to semester, og har lørdagsundervisning.

Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk

Denne masteren kan du ta over tre år, hvilket gir 90 studiepoeng.

Les mer på nettsiden for masteren her.
Her kan du lese brosjyre for masteren.

Søknadsfrist for alle studiene: Løpende opptak fram til studiestart. Søk via Søknadsweb.
Pris: 4500,-

 

 

KRLE 1 og 2

KRLE deltidsundervisning Det teologiske menighetsfakultet
Fakta: 

Søknadsfrist: Løpende opptak fram til studiestart. Men søk helst før 15. juni for oppstart i august, og 15. desember for oppstart i januar. 
Du søker om opptak via SøknadsWeb

KRLE 1 og 2

Deltidsstudier 

KRLE 1  Består av KRLE1010 som det undervises i hver høst, og KRLE1020 som det undervises i hver vår. 

KRLE 2 Består av KRLE1030 som det undervises i hver høst, og KRLE1040 som det undervises i hver vår. 

Brosjyre for høsten 2017

Undervisning i KRLE 1 og 2 går parallelt følgende lørdager våren 2018:
13.01, 27.02, 10.02, 17.02 (17.02 kun for KRLE1), 10.03, 07.04, 21.04, 05.05

Eksamen for begge emner: 1. juni (4 timer)

Kristendom og billedkunst

Billedkunststudium på MF i Oslo
Fakta: 

Søk om opptak

Søknadsfrist
​Søk innen 15. juni.

​Pris
​4500,- (semesteravgift inkludert)

Foreleser professor Reidar Hvalvik 

Kristendom og billedkunst

I kirker og museer over hele verden finnes det en rekke malerier, ikoner og mosaikker som fremstiller kjente–og mindre kjente–kristne motiver. Noen er umiddelbart forståelige, mens andre inneholder mange ukjente elementer. Emnet Kristendom og billedkunst (10 sp) gir hjelp til å lese slike bilder. Denne kunsten har nær tilknytning til bibelske tekster og andre kristne tekster fra antikken og middelalderen som for eksempel legender og prekener. Studiet av kristen billedkunst legger derfor også vekt på å gi kunnskap om slike tekster. Ettersom mesteparten av billedkunsten fra tidlig middelalder og frem til reformasjonen i realiteten er kristen kunst, gir emnet en innføring i europeisk kulturhistorie.

Emnet er relevant for alle som er interessert i billedkunst, og er særlig velegnet for lærere som underviser i KRLE/religion og etikk, kunst og håndverk og samfunnsfag.

Høsten 2017 tilbys undervisningen på torsdager kl. 17.00–21.00:
31. august
7., 14., 21. og 28. september
12., 19., 26. oktober
2. november

Du finner informasjon om læringsmål, litteratur, eksamen mm i emnebeskrivelsen.
Her er brosjyren for emnet.