Videreutdanning: Skole

Videreutdanning skole MF
Fakta: 

​Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for søkere over 25 år)

Søknad
Søk om opptak via SøknadsWeb. 

Kontakt
Studierådgiver Mona G. Bø
deltid@mf.no

Videreutdanning: Skole

DELTIDSSTUDIER
MF tilbyr flere kompetansegivende deltidsstudier på bachelor- og mastergradsnivå.

Studiene retter seg mot lærere og andre interesserte i fagene i KRLE/religion og etikk, og kan kombineres med jobb.

Vil du studere KRLE?
Deltidsstudier i KRLE har oppstart i august og januar. Søknadsfrist 15. des./15. juni.
Du finner mer informasjon her.

Vil du ta erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk?
Denne masteren kan du ta over tre år. Totalt gir dette 90 studiepoeng. Søknadsfrist 15. juni hvert år. 
Les mer på nettsiden for masteren her.

 

 

Deltidsstudier i KRLE

Deltidsstudier MF
Fakta: 

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august)
15. des. (oppstart i januar) 
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet

Søknad
Du søker om opptak via SøknadsWeb
(åpner 1. april/nov)

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år)

Semesteravgift
Kr. 4700 inkl. avgift til SiO

Undervisning v-18
13. og 27. jan.
10. feb.
17. feb. (kun KRLE1)
10. mars
7. og 21. april
5. mai

Eksamen
1. juni 2018 (4 timer)

Deltidsstudier i KRLE

Skole og samfunn trenger kompetanse
KRLE og religion og etikk er viktige fag i norsk skole. Siden 1997 har MF videreutdannet flere tusen lærere i disse fagene. Lærere som har tatt videreutdanning i religions- og livssynsemner, forteller at det har gitt dem større trygghet i klasserommet og i samarbeidet med majoritets- og minoritetsforeldre.

MF tilbyr to studier på tilsammen 60 studiepoeng, som går parallelt: KRLE 1 og KRLE 2. Disse består av to semesteremner, hvert på 15 studiepoeng. Studiene utvider kunnskapene, gir faglig og didaktisk fordypning og styrker kvalifikasjonene for undervisning. Studiene er kompetansegivende. 

KRLE 1 (30 studiepoeng)
KRLE 1 gir en grunnleggende innføring i KRLE-faget. Emnet KRLE1010 tilbys på høsten, og gir en faglig og didaktisk innføring, samt fokus på religion, religioner/livssyn, etikk og filosofi. Emnet KRLE1020 tilbys på våren. Emnet gir økt kunnskap om Bibelen, kristendommens historie, samt kristen livstolkning i dag.

KRLE 2 (30 studiepoeng)
KRLE 2 er en påbygningsenhet i religions- og livssyns-faget. Emnet KRLE1030 tilbys på høsten, og fokuserer på Bibelen, religioner/livssyn og religionspedagogikk. Emnet KRLE1040 tilbys om våren. Emnet fokuserer på kristendommens historie, kristen livstolkning, etikk og filosofi.

Undervisning
KRLE 1 og KRLE 2 undervises åtte lørdager i hvert semester. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver, men en fire timers skoleeksamen mot slutten av hvert semester. MF bruker Canvas som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student.

Opptakskrav
Studiet er rettet mot lærere, og er åpent for alle interesserte med generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).
Vi anbefaler å ha KRLE 1 som forstudium for KRLE 2, eventuelt KRL/RLE i lærerutdanningen fra 1997 eller senere. Dette er ikke et krav.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 17

For faglige spørsmål, kontakt programleder Ann Midttun
E-post: Ann.Midttun@mf.no
Telefon: 22 59 05 00

Kristendom og billedkunst: Det gamle testamente

Chagall: abraham and three angels
Fakta: 

Søknadsfrist
​Søk innen 15. juni 2018
Søknadsweb åpner 1. april

​Pris
​4700,- (semesteravgift inkludert)

Foreleser professor Reidar Hvalvik 

Kristendom og billedkunst: Det gamle testamente

I flere år har Reidar Hvalvik forelest over emnet “Kristendom og billedkunst” der han i hovedsak har tatt for seg motiver fra Jesu liv knyttet til de store høytidene i kirkeåret. Høsten 2018 starter han opp et helt nytt kurs knyttet til bruken av gammeltestamentlige motiver i kristen billedkunst (10 stp).

Kurset vil blant annet ta for seg de eldste eksempler på bilder som reflekterer gammeltestamentlige tekster i Romas katakomber og på senantikke sarkofager. Videre vil det bli fokusert på motiver fra Det gamle testamente som har blitt oppfattet som forbilder på nytestamentlige personer og hendelser og på sentrale motivkretser i det gammeltestamentlige fortellingsstoffet (skapelse, syndefall, patriarkfortellingene, utferden fra Egypt, ørkenvandringen osv.). Sentrale bibelillustratører og utvalgte kunstnere, for eksempel Rembrandt og Chagall, som har produsert et stort antall bilder med gammeltestamentlige motiver, vil også bli viet spesiell oppmerksomhet.

Kurset vil bli holdt 9 torsdagskvelder (kl. 17.00–21.00), med oppstart 30. august og avslutning 1. november (med forbehold om mindre endringer). Det vil være en 4 timers skoleeksamen i desember.
Uke 40 er høstferie.

Nærmere detaljer om kursets innhold og opplegg vil bli komme senere.