Videreutdanning: Skole og samfunn

Videreutdanning skole MF
Fakta: 

Du søker om opptak via SøknadsWeb. 

Studentene betaler semesteravgift til MF og får studiekort fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) eller den lokale studentsamskipnaden. Krav til opptak er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse for søkere over 25 år.

Kontaktperson
Vil du vite mer? Ta kontakt med studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø. E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00.

For faglige spørsmål kontakt
Ann Midttun
Etter- og videreutdanningsleder
e-mail: Ann.Midttun@mf.no

Videreutdanning: Skole og samfunn

Deltidsstudier 

Vil du studere KRLE våren 2018?
Januar 2018 starter MF opp flere nye deltidsstudier i KRLE. Du finner mer informasjon her.

Vil du ta erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk?
Denne masteren kan du ta over tre år, hvilket gir 90 studiepoeng. Opptak 15. juni hvert år. Les mer på nettsiden for masteren her.
Her kan du lese brosjyre for masteren.

Søknadsfrist for alle studiene: Løpende opptak fram til studiestart. Søk via Søknadsweb.
Pris: 4500,-

 

 

KRLE 1 og 2

Deltidsstudier MF
Fakta: 

Søknadsfrist: Løpende opptak fram til studiestart. Men søk helst før 15. juni for oppstart i august, og 15. desember for oppstart i januar. 
Du søker om opptak via SøknadsWeb

KRLE 1 og 2

Deltidsstudier 

KRLE 1  Består av KRLE1010 som det undervises i hver høst, og KRLE1020 som det undervises i hver vår. 

KRLE 2 Består av KRLE1030 som det undervises i hver høst, og KRLE1040 som det undervises i hver vår. 

Brosjyre for våren 2018

Undervisning i KRLE 1 og 2 går parallelt følgende lørdager våren 2018:
13.01, 27.02, 10.02, 17.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05
(17.02 kun for KRLE1)

Eksamen for begge emner: 1. juni (4 timer)