KRLE 1 og 2

Deltidsstudier MF
Fakta: 

Søknadsfrist: Løpende opptak fram til studiestart. Men søk helst før 15. juni for oppstart i august, og 15. desember for oppstart i januar. 
Du søker om opptak via SøknadsWeb

KRLE 1 og 2

Deltidsstudier 

KRLE 1  Består av KRLE1010 som det undervises i hver høst, og KRLE1020 som det undervises i hver vår. 

KRLE 2 Består av KRLE1030 som det undervises i hver høst, og KRLE1040 som det undervises i hver vår. 

Brosjyre for våren 2018

Undervisning i KRLE 1 og 2 går parallelt følgende lørdager våren 2018:
13.01, 27.02, 10.02, 17.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05
(17.02 kun for KRLE1)

Eksamen for begge emner: 1. juni (4 timer)