Deltidsstudier i KRLE

Deltidsstudier MF
Fakta: 

Søknadsfrist
15. juni (oppstart i august)
15. des. (oppstart i januar) 
Løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet

Søknad
Du søker om opptak via SøknadsWeb
(åpner 1. april/nov)

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år)

Semesteravgift
Kr. 4700 inkl. avgift til SiO

Undervisning v-18
13. og 27. jan.
10. feb.
17. feb. (kun KRLE1)
10. mars
7. og 21. april
5. mai

Eksamen
1. juni 2018 (4 timer)

Deltidsstudier i KRLE

Skole og samfunn trenger kompetanse
KRLE og religion og etikk er viktige fag i norsk skole. Siden 1997 har MF videreutdannet flere tusen lærere i disse fagene. Lærere som har tatt videreutdanning i religions- og livssynsemner, forteller at det har gitt dem større trygghet i klasserommet og i samarbeidet med majoritets- og minoritetsforeldre.

MF tilbyr to studier på tilsammen 60 studiepoeng, som går parallelt: KRLE 1 og KRLE 2. Disse består av to semesteremner, hvert på 15 studiepoeng. Studiene utvider kunnskapene, gir faglig og didaktisk fordypning og styrker kvalifikasjonene for undervisning. Studiene er kompetansegivende. 

KRLE 1 (30 studiepoeng)
KRLE 1 gir en grunnleggende innføring i KRLE-faget. Emnet KRLE1010 tilbys på høsten, og gir en faglig og didaktisk innføring, samt fokus på religion, religioner/livssyn, etikk og filosofi. Emnet KRLE1020 tilbys på våren. Emnet gir økt kunnskap om Bibelen, kristendommens historie, samt kristen livstolkning i dag.

KRLE 2 (30 studiepoeng)
KRLE 2 er en påbygningsenhet i religions- og livssyns-faget. Emnet KRLE1030 tilbys på høsten, og fokuserer på Bibelen, religioner/livssyn og religionspedagogikk. Emnet KRLE1040 tilbys om våren. Emnet fokuserer på kristendommens historie, kristen livstolkning, etikk og filosofi.

Undervisning
KRLE 1 og KRLE 2 undervises åtte lørdager i hvert semester. Undervisningen finner sted på Majorstuen i Oslo. Det er ingen obligatoriske innleveringsoppgaver, men en fire timers skoleeksamen mot slutten av hvert semester. MF bruker Canvas som kontaktledd mellom fakultetet og den enkelte student.

Opptakskrav
Studiet er rettet mot lærere, og er åpent for alle interesserte med generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).
Vi anbefaler å ha KRLE 1 som forstudium for KRLE 2, eventuelt KRL/RLE i lærerutdanningen fra 1997 eller senere. Dette er ikke et krav.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 17

For faglige spørsmål, kontakt programleder Ann Midttun
E-post: Ann.Midttun@mf.no
Telefon: 22 59 05 00