Praktisk-pedagogisk utdanning

Fakta: 

Søknadsfrist: 1 juni

Søk via SøknadsWeb

Opptakskrav
Minimum 180 studiepoeng​
- min. 60 stp i samfunnsfag
- min. 60 stp i KRLE

Utsetter krav om mastergrad for PPU
Bachelorkandidater vil kunne søke opptak til PPU frem til og med studieåret 2018-2019. Kunnskapsministeren har forlenget overgangs-ordningen for opptak.

Praktisk-pedagogisk utdanning