Blogg

Den lure mannen

Det var en gang en studentsamskipnad i Norge. Denne samskipnaden hadde et styre som brukte for mye av studentenes penger. Så en dag var pengene brukt opp og samskipnaden ble slått konkurs. Noe som var veldig trist, særlig for studentvelferden og studentene selv.

Så var det en mann, han heter Kyrre, som ikke ville at dette skulle skje igjen i de andre studentsamskipnadene i Norge. For samskipnadene er jo til for studentene, og når en samskipnad ikke lenger har penger er det studentene som blir taperne. Så langt, så vel.

Kyrre tenkte så det knakte, natt som dag, før en veldig lur idé (i følge han selv) vokste seg frem. Han visste jo at det satt studenter i styrene i samskipnaden, og de hadde til og med krav på å ha flertall! "Og," tenkte Kyrre, "siden studenter er uansvarlige og kunnskapsløse, er det de som er trusselen mot en godt, drevet, økonomisk samskipnad." Etter å ha kommet frem til denne konklusjonen var han svært fornøyd med seg selv. Det var nesten så han vokste noen centimeter der han sto på sitt lille kontor. Kyrre rablet ned dette forslaget med noen andre forslag som han anså som nesten like lure, og leverte det til sjefen sin. Hun nikket anerkjennende og godkjente forslagene.

Så ble forslagene til Kyrre sendt ut på høring, men svarene som kom inn gjorde Kyrre lei seg. Ingen var enige med han! I starten gjorde det han trist og han følte seg misforstått. Han gikk til og med til sjefen sin og klaget sin nød. Men hun var ikke lengre så sikker på at forslagene var lure. "Det var ikke studentene sin skyld at den samskipnaden gikk konkurs, Kyrre. Det var jo et enstemmig styre som gikk inn for de valgene som ble gjort!" Kyrre satte opp et trassig uttrykk i ansiktet og stampet ut av sjefens kontor.

Kyrre trodde han hadde tapt, og var ikke særlig fornøyd med at ingen andre var enig i hans lure forslag. Men så plutselig skjedde det noe; Sjefen hans hadde fått sparken! Inn kom det en ny sjef og hun kunne ikke så mye om høyere utdanning. Og hvertfall ikke noe om studentsamskipnadene. Så Kyrre så sin snitt til å legge frem forslaget for henne og med en overbevisende stemme fikk han henne med på å ikke la studentene få ha flertall lengre. Sjefen snakket med sin sjef som heller ikke kunne så mye om høyere utdanning (ikke brydde han seg heller), og vips gikk regjeringen inn for å fjerne studentflertallet i styrene i samskipnadene. Tilbake sto en svært fornøyd Kyrre som var sikker på at han hadde gjort det beste for studentene. Selv om studentene mener noe helt annet.

Og snipp snapp snute, så ser det ut til at eventyret om de studentstyrte samskipnadene er ute..

Kommentarer (Kommentar moderering er aktivert. Din kommentar vil ikke blir synlig før den har blitt godkjent.)