Blogg

Til Håvard

22. juli 2011. Håvard ble drept på Utøya. Min gode kamerat, og kollega i Velferdstinget. Sorgen er så forferdelig stor. Den er som en overhengende sky i hverdagen, en bakgrunnseffekt. Uansett hva jeg foretar meg, så er savnet etter Håvard sterkt tilstede. Et hulrom innerst i hjertet, tomt.

Håvard var engasjert i studentpolitikken her i Oslo gjennom Velferdstinget og nasjonalt i Norsk studentorganisasjon. Han var drivende dyktig og var blant annet hovedhjernen bak det nye helsetilbudet i Studentamskipnaden i Oslo og Akershus (SIO). Han sjonglerte mellom to profesjonsstudier (juss og økonomi), verv som leder av Oslo AUF og som sagt, verv i studentpolitikken. Villa Eika på Blindern, studenthuset hvor Velferdstinget har kontorer, var hans lekeplass.

Uken etter 22. juli ble Villa Eika et samlingssted for alle studentpolitikere og studievenner av Håvard. Vi samlet oss, i begynnelsen, i håp. Men etterhvert ble det en voksende sorg, som tok større og større biter av håpet. Det tok lang tid før vi fikk den endelige beskjeden, flere dager. Det var tøft, sorgen tok til slutt opp hele plassen og sitter i oss enda.

Det er noe jeg har festet meg med. Et lyspunkt, noe jeg holder tak i og løfter opp som en god ting midt oppi en tragisk situasjon. Samholdet; Det som binder oss studentpolitikere og andre engasjerte studenter sammen. På tross av ideologiske og partipolitiske skillelinjer, jobber vi side om side for å bedre studenthverdagen. Trass i hete diskusjoner og høylytte krangler, har vi stor respekt for hverandre fordi vi vet at vi alle jobber for våre medstudenter. At vi skal få bedre rettigheter, en bedre ramme rundt vår studiehverdag.

Studentpolitikken og miljøet på Eika mistet Håvard. Vi mistet alle en god venn. Men samholdet og vennskapene oss i mellom har kommet så mye klarere frem i omsorgen som vi viser hverandre i sorgprosessen. Alle gråter på sin måte, alle trenger en klem. Og vi trenger å være der for hverandre og fortsette med det studentpolitiske arbeidet. Ta opp igjen diskusjonene. Være engasjerte.

For Håvard.

<3

Kommentarer (Kommentar moderering er aktivert. Din kommentar vil ikke blir synlig før den har blitt godkjent.)
Veldig fint og godt skrevet &lt;3
# Postet av Christine | 21.08.11 02:41