Blogg

Nedleggelse av MF?

Helgen 25.-27 mars var det duket for historiens første landsmøte i den nye organisasjonen Norsk studentorganisasjon (NSO). Nesten 200 000 studenter fordelt på 44 medlemslag er medlem av NSO, deriblant MF sine studenter gjennom Studentrådet (SR). Som studentpolitisk ansvarlig i SR var jeg den heldige som fikk representere skolen på dette møtet.

Siden dette var det første ordinære landsmøte ble en viktig plattform tatt opp til behandling: Organisering og dimensjonering av høyere utdanning. En politisk plattform er en utdypning av politikken fra NSOs prinsippprogram, og dermed mer konkret.

Et viktig spørsmål som ble tatt opp under utarbeidelsen av plattformen var hvilke rettigheter de private institusjonene skal ha i forhold til finansiering. I den opprinnelige plattformen sto følgende kulepunkt: - private høyskoler som mottar statstilskudd skal ikke kunne ta utbytte eller skolepenger. Grunnlaget var kampen for gratisprinsippet som man ønsker å bevare i norsk høyere utdanning.

Som studentpolitiker og norsk student, er jeg helt enig i at vi skal beholde gratisprinsippet i offentlig høyere utdanning her i Norge. Som den siste nasjonen i Europa er det viktig at vi gjør dette da det gir alle mennesker like muligheter til å ta utdanning uavhengig av økonomi.

Men at private høyskoler og institusjoner tar skolepenger ser jeg ikke på som et problem. Det er SVÆRT vanskelig å tjene penger på å drive en høyskole, og de private høyskolene er i stor grad avhengig av støtte fra staten for å kunne drives. Men denne støtten er langt fra stor nok til å kunne hjelpe til alene, og dermed må man bla. ta skolepenger fra sine studenter. MF er blant disse.

Som MF-student betaler jeg semesteravgift (som går direkte til samskipnaden) pluss litt til i skolepenger (går direkte til MF) hvert semester. Dette gjør jeg av EGEN gladelige, frie vilje fordi alle disse pengene kommer meg og mine medstudenter til gode senere.

Ja, jeg kunne sikkert studert teologi på Teologisk fakultet ved Blindern og sluppet å betale skolepenger. Likevel skraper jeg sammen noen kroner ekstra for å gå på MF fordi jeg mener de gir meg det tilbudet jeg ser etter som teologi-student pluss at de er ledende innen sitt fagfelt og har scoret høyt på undersøkelser om studenttilfredshet og -velferd.

Private høyskoler har blitt opprettet opp gjennom årene av ulike grunner, men som oftest fordi det har vært en mangel i offentlig høyere utdanning av studieretninger og skoler som studenter har søkt etter. Eller man har opprettet skoler på et idelogisk/religiøst grunnlag. De private høyskolene man har i dag er både et tillegg til de offentlige institusjonene faglig/praktisk sett og utfyller dem. De har en egenverdi i sin tilstedeværelse og en god konkurranse for de offentlige skolene. Staten bør sette pris på mangfoldet de har av offentlige og private skoler, og ikke minst se på hva de private høyskolene tilfører av kunnskap, forskning og utdanning på høyt nivå. Det offentlige klarer faktisk ikke å drive høyere utdanning alene med den økende bølgen av mennesker som vil studere.

De private og offentlige institusjonene må stå sammen for å gi de kommende generasjonene et godt tilbud og utvikle nasjonen Kunnskaps-Norge! Det gjør man ikke hvis man kutter hodet av de private institusjonene som enkelte studentrepresentanter i NSO ville ved å ta bort statsstøtten til institusjoner som tar skolepenger. I såfall er ikke NSO en organisasjon for ALLE studenter i Norge og vi er en del studentdemokrati som ville måttet vurdere vårt medlemskap. Det er uheldig for en landsomfattende studentorganisasjon.

Ps: Alle forslag om å ta fra private høyskoler statsstøtte hvis disse tar skolepenger, ble avvist av Landsmøtet til NSO. Heldigvis..

Kommentarer (Kommentar moderering er aktivert. Din kommentar vil ikke blir synlig før den har blitt godkjent.)
Det er forsåvidt greit at du selv vil betale det ekstra det koster å gå der, men hvor mye? Når koster det for mye? Og hvorfor bare private? Hvorfor ikke offentlige? Hvis jeg ikke tar feil så er det 5 % av MFs totalbudsjett som er betalt gjennom skolepenger - hadde det ikke vært mer naturlig å be om at de prosentene burde finansieres gjennom offentlige midler? Innføring av skolepenger - også for de private - er en unødvendig privatisering av det som er et offentlig ansvar. Man kan fint forbli privat, poenget er at man skal ikke ta skolepenger.
# Postet av Skolepenger? | 29.03.11 16:07
Hei Hanne Marie og takk for ditt engasjement på Landsmøtet. Jeg tror nok du fikk med deg mange på det med private insititusjoner og skolepenger. Det er jo gledelig.

Men jeg ønsker å presisere at jeg aldri ville gått inn for noe som ville ført til nedleggelse av hverken MF eller BI for den slags skyld. Jeg er fortsatt sterk motstander av skolepenger, både hos private og statlige, men jeg er en tilhenger av at staten skal behandle de private bedre slik at de faktisk får den finansieringen de fortjener for studieplassene de er blitt tildelt o.l. Dette er selvfølgelig noe jeg har reflektert mere over i de siste dagene, noe som gjør at forslag som gjør finansieringssituasjonen for de private bedre ikke kom fra min side. Men jeg synes heller ikke at det kom gode forslag om hvordan vi kan gjøre situasjonen bedre for de private fra andre sider, og man endte opp i en debatt hvor det så ut som skolepenger er den eneste løsningen for de private.

Nå er det jo også slik i dag at de private institusjonene som tar veldig mye skolepenger også får en lavere andel av studieplassfinansiering fra staten enn de som ikke tar så stor andel skolepenger. Dette er en løsning som jeg synes er legitim. Men et spørsmål jeg stiller meg er jo om de private da hadde redusert skolepengene, ville staten økt finansieringen fra sin side? Jeg er noe skeptisk til om det faktisk ville skje, og om det ville skje så ville det tatt to år (minst, pga. resultatbasertfinansieringssystem) før de private evt. ville ha havnet på et mulig akseptabelt finansieringsnivå som den hadde med skolepenger. Det er m.a.o. mange utfordringer rundt dagens finansieringssystem, både for private og statlige. Jeg tror jobben er langt fra gjort, og at prinsippet mot skolepenger fortsatt står like sterkt. Kanskje får vi heller prøve å snu debatten mot hvordan sikre de private en god finansiering uten skolepenger.

Jeg håper du blir med videre i organisasjonen for det er ingen tvil om at NSO også trenger mange tydelige stemmer fra de private innad, og igjen, takk for et godt Landsmøte.

Eirik Uthus,
AU medlem i Norsk studentorganisasjon og AU medlem i Nettverk for Private Høyskoler
# Postet av Eirik Uthus | 29.03.11 16:17
MF er en privat institusjon, og vi er faktisk i mot skolepenger. Jeg støtter likevel Hanne Marie i hennes arbeid for å forhindre at de institusjoner som tar skolepenger skal miste statsstøtten. Men noen unntak (BI, NITH, Campus Christiania), så ønsker ikke private høyskoler å ta seg betalt av studentene, men statsstøtten er så lav at man er tvunget til det. Men foreløpig tar vi ikke skolepenger ved MF. Vi har en semesteravgift som dekker enkelte kostnader (kr. 690/840 pr. semester). Dette utgjør ikke 5 % av driftsbudsjettet - men under 2 %. Spørsmålet er heller om vi kan fortsette å drive MF på en god måte uten å innføre skolepenger. Vi ville gjerne få økt basis, så vi kunne - for i dag får vi mindre enn halvparten av grunnfinanseringen sammenliknet med statlige institusjoner.
# Postet av Vidar L. Haanes | 30.03.11 08:57
Problemet idag er at regjeringen snakker om at de vil ha gratisprinsipp, men gir ikke de private høgskolene økonomiske forutsettninger for det. Nå er det nesten nødvendig for de private skolene å ta ut skolepenger for å kunne gi god utdanning. MF har noe i skolepenger, men dette er meget lavt i forhold til mange andre private skoler takk vare ansatte som legger ned stor innsats for studentene og institusjonen, givere og god drift.

Veldig bra Hanne at du kjempet for privat høyskoler og ders eksisten og retten til å kunne ta ut skolepenger. Selv om jeg absolutt ønsker at også de priivate hløgskolene skal være gratis, synes jeg det er mye viktigere at de få fortsette å finnes med skolepenger enn at de må legges ned. Det er meget viktige kompliment og alternativ til statens skoler. Det er ikke minst MF er godt eksempel på.

Når det gjelder NSO er det desverre alt for få private høgskoler som er med. Hvor er for eksempel BI?
Det finnes desverre en del i NSO som har tendens å fremme synspunkter som gjør det vanskeligere for de private høgskolene. Da er det viktig at det finnes representanter som, f.eks. Hanne, som taler de private høgskolene sin sak. Og så får vi håpe a flere private høgskoler tar den muligheten!
# Postet av Andreas Holm | 30.03.11 11:34