Blogg

Det studentpolitiske

2011 er straks over og vi står på terskelen til et helt nytt år. For min del har året som har gått vært preget av studentpolitikk. Det har vært veldig interessant og gøy å få jobbe med politikk på heltid! Det å få bruke hver dag på tunge saksdokumenter, møter med SiO og Oslo kommune, bli kjent med alle studentdemokratiene som er tilknyttet Velferdstinget og ikke minst bli kjent med andre engasjerte studenter.

Jeg er ikke ferdig med studentpolitikk selv om mitt verv som informasjonsansvarlig i Velferdstinget snart er over. Jeg skal sitte i NSOs landsstyre frem til neste høst, og jeg har blitt valgt inn som studentrepresentant i Hovedstyret til Samskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Samtidig skal jeg tilbake til MF som heltidsstudent igjen.

Studentpolitikken har store utfordringer som venter: Urimelige rammebetingelser for bygging av studentboliger i kjølvannet av den nye byggeforskriften TEK 10, studentbarnehagene får mindre i støtte etter at pengesekken ble overført fra stat til kommune, kampen for å få 11-måneders studiestøtte står på stedet hvil, Regjeringen ønsker å ta bort studentstyringen i samskipnadene og slik går nu dagan.

Studenttillitsvalgte og -politikere kan bli beskyldt for å drive med tullepolitikk. De som påstår det er ofte uvitende studenter som ikke aner hvor ille deres egen studiehverdag kunne vært hvis ingen hadde jobbet for å bedre den, eller politikere som føler seg truet av den engasjerte studentmassen fordi de helst (uten å ville innrømme det) mener at andre ting i samfunnet bør prioriteres fremfor høyere utdanning og forskning. Det er derfor utrolig viktig at flere studenter engasjerer seg i studentpolitikken og at vi fortsetter å gjøre den gode, politiske jobben vi gjør. Om det så er gjennom et lokalt Velferdsting, eller i Norsk studentorganisasjon (NSO), eller i Studentrådet/-styre/-parlamentet på skolen vår.

2012 kan faktisk bli et ganske bra år, vi får bare håpe at ikke politikerne tuller det til. For det er ikke studentengasjementet det bør sies noe på.

Godt nytt studieår !

Kommentarer (Kommentar moderering er aktivert. Din kommentar vil ikke blir synlig før den har blitt godkjent.)