Feilmelding

"elberfelder" finnes ikke!

Bibelutgaver som er tilgjengelige:
apoc=Apokryfene
apos=Apostoliske fedre
av=King James Version 2
bbe=Bible in Basic English
dansk33=Dansk Bibel av 1933
darby=Darby oversettelse
dnb30=Bibelselskapets utgave av 1930
greskt=Gresk transkribert
kjv=King James Version
lsg=Louis Segond's oversettelse av 1910
na26=Nestle-Aland med diaktritiske tegn
rsv=Revised Standard Version
scriv=Scrivener's 1894 utgave
steph=Stephanus 1550 utgave
stephw=Stephanus 155 utgave med nummererte ord
sv17=Svensk utgave av 1917
vul=Vulgata
webster=Noah Webster's Bibel av 1833
wh=Westcott-Hort utgave
whna=Westcott-Hort kombinert med Nestle-Aland varianter
ylt=Young's Literal oversettelse