Slå opp i Bibelen

Hvilke(n) Bibel/bok
Det er mulig å velge flere Bibelversjoner på samme tid.

Referanse:
Eks: 1mo 1-2mo 3,4[hjelp]

Sist Oppdatert: automatisk 19.06.1997, kl: 18:07 av Vegard Hanssen