Studieretning: samfunnsfag

Denne studieretningen gir en innføring i samfunnsvitenskapelig teori og metode, det flerkulturelle Norge, ungdomskultur, velferdsstat og medborgerskap, samt internasjonal politikk.

Fakta: 

Varighet
3 år (180 studiepoeng).

Søknadsfrist
15. april. Søknad gjennom Samorda Opptak.
Studiekode SO: 190 482

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse.

Du har stor valgmulighet når det gjelder øvrige emner som kan inngå i studieprogrammet. MF tilbyr valgemner innen:

  • Kristendom/KRLE (enkeltemner eller årsstudium)
  • Samfunnsfag (enkeltemner eller årsstudium)
  • Interkulturell kommunikasjon (enkeltemner eller årsstudium)
  • Teologi
  • Pedagogikk
  • Religion og estetikk

Studieløp
I graden inngår minst 80 studiepoeng samfunnsfag. Av disse er 60 stp obligatoriske emner på grunnivå og 20 stp valgfrie emner. Dessuten inngår Ex.phil (10 stp) og Ex.fac (10 stp). De resterende 80 studiepoengene fylles av fritt valgte emner. Merk at for studenter som ønsker å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå i bachelorgraden.

Ta kontakt med studieveileder om dette.

Det er mulig å få innpasset studier fra andre institusjoner i bachelorgraden ved MF.

Studenter som ønsker å ta Årsstudium i interkulturell kommunikasjon i sin nåværende form som en del av sitt utdanningsløp, anbefales å ta dette fra høsten 2018. Høsten 2019 forventes en større endring av programmet.

Kontakt:
e-post: skole@mf.no